Az 1956-os forradalom 60. évfordulója alkalmából szervezett emlékünnepség sorozatunk Tarcalon a 6 Puttonyos Borfaluban került megrendezésre. Az ünnepséget megelőző hét lázas munkával telt. A közművelődésben dolgozók a díszletet és a terem egész hangulatát az adott kornak megfelelően igyekeztek kialakítani. Neves magyar és külföldi írók, költők, történészek, politikusok az ’56-os eseményekről megfogalmazott gondolatai voltak olvashatóak a falakon. A műsorban szereplő diákok, pedagógusaik napi próbákkal igyekeztek a legjobb tudásuk szerinti műsort színpadra állítani.

Október 21-én a tarcali Klapka György Általános Iskola tartotta meg ünnepi megemlékezését. Az ’56-os eseményeket felidéző irodalmi összeállítást a 8. osztályos tanulók adták elő, Lovasné Tóth Judit osztályfőnök irányításával. A megemlékezésben az iskola énekkara is közreműködött hazafias érzelmű kórusművekkel. Szólót énekelt Balogh Beatrix 5. és Hajdu Lara 2. osztályos tanuló. A kórust Kovács Józsefné tanárnő készítette fel. Az iskolai ünnepséget követően a Hősi Halottak Emlékparkjába vonultunk, ahol elhelyeztük az emlékezés virágait, koszorúit. Kovácsné Drozda Aranka művelődésszervező az 1956-os események máig ható üzenetét fogalmazta meg. Zárásként Obersovszky Gyula: A siralomházból 1957-58 című versét mondta el. Tarcal község Önkormányzata, intézményei és lakosai nevében Butta László polgármester úr és Dr. Kovács Zoltán jegyző úr koszorúzott. A Klapka György Általános Iskola tantestülete és diákjai képviseletében Hunkó Emese igazgatóhelyettes asszony és Lovasné Tóth Judit tanárnő helyezték el az emlékezés virágait. A Szózat elhangzásával zárult pénteki programunk.

Október 22-én a községi megemlékezés Butta László polgármester úr bevezető gondolataival kezdődött. Ezután Somogyvári Ákos egyetemi hallgató emlékezetes előadásában hallhattuk Jobbágy Károly A rádió mellett c. versét. Ezt követően Török Dezső úr, a B.A.Z. Megyei Közgyűlés elnöke mondta el gondolatait. Az ünnepi műsor Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész csodás énekével kezdődött. Az Utazás c. rockoperából Veres Pál forradalmár dalát hallhattuk, mely hangulatban visszarepítette a hallgatóságot az ’56-os időkbe. A Klapka György Általános Iskola 8. osztályos diákjai irodalmi műsorukban felidézték az ’56-os eseményeket. A versek, prózák mondanivalóját a Kovács Krisztián közművelődési munkatárs által összeállított és vetített képek, bejátszások nyomatékosították. Műsor záróképében Hajdu Lara 2. osztályos tanuló Ha én rózsa volnék c. dalt énekelte, melyre az emlékezés virágait helyezték el a diákok. Az ünnepi műsort Sasvári Sándor művész úr zárta szívbemarkolóan szép előadásával Zrinyi 1566 c. rockmusicalből Ha van közös akarat c. dallal.

Felemelően szép megemlékezés részesei lehettek a jelenlevők.

A nemzeti ünnep alkalmából rendezett megemlékezést követően Sasvári Sándor Jászai Mari díjas színművész önálló műsoros estet adott. Musicelekből, rockoperákból hallhattunk egy-egy közismert művet. A csodálatos előadást közönségünk vastapssal jutalmazta, háromszor vissza is tapsolta a rendkívüli tehetséggel megáldott előadót.

A Borsod Abaúj Zemplén Megyei Önkormányzat anyagi támogatása segítségével tudtunk ilyen színvonalas és igényes műsorral emlékezni az 1956-os eseményekre.

Köszönjük a támogatást.

Drozda Aranka