06nov/15

Égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek időnként a nem megfelelő műszaki állapotú kémények miatt következnek be, továbbá az ellenőrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megelőzheti a szénmonoxid mérgezéseket és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszennyező tüzelést.

Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet (pl. faanyag) van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást kötelező igénybe venni!

 1. Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzési, szükség szerinti tisztításának gyakorisága:
 • a szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, és a gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket (kéményeket), valamint a tartalék kéményeket évente 1 alkalommal,
 • az időlegesen használt ingatlanok esetében – a tulajdonos megrendelése(!) alapján – az égéstermék-elvezetőket (kéményeket) négyévenként

kell ellenőrizni és szükség szerint tisztíttatni.

 1. A kéményseprő – sormunka keretében – az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4 évenként elvégzi a égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki felülvizsgálatát.

Ha az égéstermék-elvezető (kémény) járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a kéményseprő gyakoribb ellenőrzést és tisztítást állapíthat meg.

Helyszíni műszaki vizsgálatot kell kérni a kéményseprőtől:

 1. a) égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően
 • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,
 • használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
 • tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint
 1. b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.

 

 

A kéményseprő közszolgáltató köteles

A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás időpontjáról legalább 8 nappal korábban értesíti az ingatlan használóját. Amennyiben ez nem megfelelő, úgy második időpontot jelöl meg a közszolgáltató, és tájékoztatja az ingatlan használóját, tulajdonosát a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

Az időlegesen használt ingatlanok (hétvégi házak stb.) esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja.

Az ellenőrzések elmulasztásáról a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

Az ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó köteles

A kéményseprői közszolgáltatást igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) csatlakozik, vagy tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

A kéményseprő munkájának ellátását lehetővé tenni és ehhez a szükséges feltételeket biztosítani.

A közszolgáltatásért járó díjat megfizetni.

A műszaki vizsgálatot a fenti esetekben megrendelni.

Amennyiben a közszolgáltató a karbantartás során élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, úgy az üzemeltetést azonnal befejezni, és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére.

Ha a feltárt hiba, hiányosság, szabálytalanság az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésével nem jár, úgy a szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni.

Azok az állampolgárok, akik a közszolgáltató időszakos ellenőrzését és az égéstermék-elvezetők (kémények) szükség szerinti tisztítását nem teszik lehetővé, bírságra számíthatnak. A bírság mértéke 5000 – 30000 forintig terjedhet.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák, készüljünk fel a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!

Mindezen szabályok betartása ellenére mégis kéménytűz netán CO szivárgással kapcsolatos esemény történt, akkor az égéstermék-elvezető újbóli műszaki felülvizsgálatáig azt használni tilos. A káreseményt követő 30 napon belül a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának munkatársai megjelennek az ingatlan területén a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselőivel, megvizsgálják az égéstermék-elvezetőt és amennyiben indokolt az égéstermék-elvezető használatát megtilthatják annak kijavításáig. Az égéstermék-elvezető újra üzembe helyezésére külön kérelemre indult hatósági eljárást kell lefolytatni a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. A tiltás ideje során az égéstermék-elvezető használata tilos a tiltás figyelmen kívül hagyása 5000-30000 Ft közötti tűzvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, mely bírság ismételhető.

06nov/15

Szociális célú tűzifa-támogatás igényelhető!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 6. napjától

szociális célú tűzifa-támogatás igényelhető.

A kérelem beadásának határideje: 2015. november 30.

Kérelem-nyomtatvány a szociális irodában igényelhető.

A kérelmek elbírálásáról a Képviselőtestület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága dönt.

A tűzifa támogatások kiszállítása a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

Tarcal község Önkormányzata

03nov/15

FIGYELEM – KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI ZÁRLAT!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a B-A-Z. Megyei Kormány Hivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal járási főállatorvosának határozatával:TARCAL község közigazgatási területén

 1. október 21-től

KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI  zárlatot rendel el: MEGFIGYELÉSI zárlat:

 • zárlat alatt álló helyről (pl. udvar, major, telep, legelő, legelőrész, erdő, erdőrész) fogékony állat nem vihető ki, illetve oda nem vihető be. A zárlat alatt álló helyről állati hulla csak a hatósági állatorvos engedélyével, ártalmatlanítás vagy hatósági vizsgálat céljából vihető ki;
 • a kórokozó átvivő aktivitásának idején a fogékony állatokat lehetőség szerint zárt térben kell tartani úgy, hogy azok más fogékony állatokkal kórokozó átvivők útján ne érintkezhessenek;
 • a kórokozó átvivők elszaporodásának megakadályozása érdekében a kórokozó átvivők ellen igazoltan hatékony rovarriasztó vagy rovarirtó szerekkel – a járási hivatal rendelkezése szerint – kezelni kell a zárlat alatt álló állatokat, valamint környezetüket, különös tekintettel a kórokozó átvivők tenyészhelyeire;
 • haladéktalanul be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak a megfigyelés alá helyezett állatokon észlelt tüneteket, a betegség tüneteinek megszűnését vagy a állatok elhullását.                                                                                                                                          Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal
02nov/15

VIII. Aradi Vértanúk Emlékfutás és Csúcsfutás

Ragyogó szép időben zajlott idén az immáron nyolcadik alkalommal megrendezett futóversenyünk, melyet az Aradi vértanúk emlékére rendezünk meg évről évre a Zöld Sportok Clubja Egyesületével közösen.  A Hősi Halottak emlékparkjánál Titkó Eszter és Kincses Dorina közreműködésével idéztük fel az Aradi tizenhárom vértanú alakját és utolsó mondataikat. Ezután a Butta László polgármester és Kovács Attila Gábor – a Zöld Sportok Clubja elnöke, többszörös Európa bajnok Tájfutó- elhelyezték az emlékezés és tisztelet koszorúit.

Idén 17 településről érkezett 35 fő versenyző vágott neki a két távnak. A legfiatalabb 13, a legidősebb 59 éves volt.

Rövid megemlékezés és koszorúzást követően először az egy kilométeres távot tette meg  hét nevező. A hosszú távon (5.5 km) 29 fő indult. A hagyományokhoz híven valamennyi futó és résztvevő kitűzőt vehetett át a szervezőktől.

Gratulálunk a legjobbaknak!! 

VIII. Aradi Vértanúk Csúcsfutás Férfi abszolút befutási sorrendje

 1. HARSÁNYI TAMÁS (23 év) Nyékládháza 24.41 perc
 2. BOGÁR JÁNOS (51) Fancsal 27.38 perc
 3. HARSÁNYI ZSOLT (53) Nyékládháza 28.38 perc
 4. KOVÁCS LAJOS (29) Szorgalmatos 30.45 perc
 5. SIHA BÁLINT (13) Tokaj 31.55 perc
 6. KOSÁRKÓ ROLAND (26) Tarcal 32.00 perc

VIII. Aradi Vértanúk Csúcsfutás  Női abszolút  befutási sorrendje

 1. VARGA ILDIKÓ (55 év) Fancsal 39.19 perc
 2. TAMÁSNÉ HORNYÁK ÉVA (40) Mezőzombor 44.00 perc
 3. SZENEFELD EVELIN ( 30) Tokaj 45.00 perc

 

 

02nov/15

„A MESE AZ KELL” MESEMONDÓ VERSENY

Benedek Elek születésnapja, a Népmese napja alkalmából mesemondó versenyt rendeztünk. Tarcal Község Önkormányzata közművelődési feladatellátásában dolgozókkal közösen idén második alkalommal hirdettük meg óvodásoknak és kisiskolásoknak mesemondó versenyünket.

mesemondo1 2015

A megmérettetésre három korcsoportban vártuk a tarcali gyermekek jelentkezését. Az  óvodások (I.) és az általános iskola 1.-2. osztályosai (II.) szabadon választott mesét mondhattak el. Előzetes feladat volt legkedvesebb mesehősöm címmel kép készítése. A III. korcsoportosoknak,- 3.-4. osztályosoknak- egy kötelező és egy szabadon választott mesét kell előadni. Kötelező mese Benedek Elek: A tarcali vásár című története volt.

mesemondo3 2015

Gyermekek, s mi felnőttek is nagy izgalommal készültünk. A gyerekek szülők és pedagógusok segítségével készültek az idei versenyre is. Mi szervezők igyekeztünk kicsit megújulni külsőségekben is. Titkóné Takács Mónika kulturális munkatárs remek rajzkészségét kamatoztatva szép dekorációt -egy meseképet és a verseny logóját- készítette el. Nagyné Sárkány Mónika kulturális munkatárs szép és stílusos okleveleket szerkesztett. Adámyné Ilike amatőr festő a legjobbaknak most is elkészítette üvegre festett meseillusztrációját. Kissné Fási Nóra alpolgármester asszonytól minden versenyben részt vevő gyermek egyedi, névre szóló könyvjelzőt kapott ez évben is. A verseny zsűrije előtt 15 tarcali kisgyermek mutatta meg előadókészségét. Kissné Pataky Lívia nyugalmazott iskola igazgató, Guth Ferencné nyugalmazott óvodavezető és Drozda Aranka kulturális menedzser (Kovács Anikó NMI B.A.Z. Megyei irodájának helyettes vezetője betegség miatt nem tudta idén vállalni a zsűri elnöki tisztet.) a zsűri tagjai  időnként ámulva, időnként elégedett mosollyal hallgatta a gyerekeket. Guth Ferencné Erzsike meg is jegyezte az értékelés, majd pedig a díjkiosztás alkalmával is, hogy sokkal magasabb színvonalú volt az idei verseny. Sokkal felkészültebbek, pontosabbak voltak a mesélők. A helyezések megállapításánál csak apró finomságok döntöttek. Valamennyi gyermek emléklapot, NMI kitűzőt, egyedi könyvjelzőt kapott. A helyezettek és különdíjasok szép és tartalmas mesekönyvet, oklevelet vihettek haza.

A 2015. évi mesemondó verseny helyezettjei:

 1. korcsoport – óvodások
 2. Keresztes Márton-Hogy telt a gyerekkorom?
 3. Mészáros Luca-A kis gömböc

III. Mészáros Gergő- A három kismalac és a farkas

 1. Korcsoport – 1.-2. osztályosok
 2. Nagy Anita – Gyuri kakas és a gyík
 3. Szabó Lilla – A szürke ló

III. Gulyás Zsanett – A halász és a nagyravágyó felesége

III. korcsoport 3.-4. osztályosok

 1. Varga Petra – Sárkánymese
 2. Fodor Kincső – A tök és a lencse

III. Angi Anna – Az okos lány

Különdíj: Kiss Virginia – A bátor nyúl

20okt/15

Informatikai fejlesztések a járási hivatalban

A területi államigazgatás sikeres átszervezésének támogatása érdekében Magyarország Kormánya elindította  „A járási hivatalok integrálása a kormányhivatalok ügyfélszolgálati rendszerébe” (EKOP-2.1.23) és „A járási hivatalok informatikai infrastruktúrájának fejlesztése” (EKOP-1.2.26) című, európai uniós forrásból finanszírozott, kiemelt projekteket, hogy a jogi és szervezeti háttér kialakításával együtt a fővárosi és megyei kormányhivatalok járási hivatalainak informatikai fejlesztése is megvalósuljon. Az EKOP mozaikszóval jelölt, Elektronikus Közigazgatás Operatív Program itt említett két projektjéből összesen több mint 10 milliárd forint értékben valósulnak meg az országszerte zajló fejlesztések.

A kormány célja a szolgáltató közigazgatás megteremtése.

Ennek része az ügyfélkiszolgálást segítő informatikai fejlesztés, melynek segítségével megvalósul

 • a hatékony – gyors – egyszerű ügyintézés a lakóhelyhez közel, a járási hivatalokban, a kormányablakokban, valamint a kistelepüléseken a települési ügysegédek útján;
 • a kormányablak hálózat kiépítése, és a szolgáltatások bővítése.

A Tokaji Kormányablak mintegy másfél évvel ezelőtti megnyitásakor még 242-féle ügy volt intézhető a kormányablakokban. Ez a szám mára már majdnem megduplázódott, hiszen jelenleg 423 ügytípus intézhető az integrált ügyfélszolgálatokon, és ez folyamatosan bővül, számuk 1000 fölé emelkedhet.

 1. év végéig mintegy 250 helyszínen fog működni kormányablak: járás székhelyeken, kerületekben, megyei jogú városokban, jelentősebb településeken, egyes vasútállomásokon és bevásárlóközpontokban.

A kormány 2015-ben elindította az Államreform 2 programot, amely további bürokráciacsökkentést céloz meg. A bürokráciacsökkentés javítja az ország versenyképességét. 2015. június 5. és 2015. augusztus 6. között az állami rezsicsökkentés keretében konzultáció zajlott, amelynek keretében 390 ezren tettek javaslatot. Az Országgyűlés előtt lévő törvényjavaslat-csomag elfogadása esetén 2016. januártól az ügyintézési határidők rövidülése, díjcsökkentés és az elektronikus ügyintézés kibővítése várható. Ingyenes lehet például az igazolvány csere, az erkölcsi bizonyítvány vagy az adóhatósági igazolás, stb.