27feb/15

Cseh Zoltán – gépészmérnök, német szakfordító

Cseh ZoltánCseh Zoltángépészmérnök, német szakfordító;

                             ügyvezető igazgató – Colas Északkő Kft.

                             alelnök – Magyar Bányászati Szövetség

 Tisztelt Igazgató úr! Engedje meg, hogy egy rövid történeti áttekintéssel kezdjem a beszélgetést. Már 1930-ban, a 4063 lélekszámú, 44 fős képviselőtestület által irányított településünk életében is kiemelkedő szerepet töltött be a kőbányászat, mely tevékenység a Magyar Királyi Állami Kőbánya mellett a Magyar Trachitművek Rt. kőbánya vállalathoz is kötődött. Néhány mondatban hogyan tudná összefoglalni a napjainkig eltelt 84 év változásait a tarcali bányaművelésben? Megközelítő adatok állnak-e rendelkezésre arra vonatkozóan, hogy milyen mennyiségű kő került kitermelésre a bánya fennállása óta?

Kérdése rendkívül összetett, az eltelt 84 év rövid összefoglalása több szempontból is nehéz. Egyrészt ma a vállalkozás tevékenységének leírásában sokkal inkább a társadalom építőipari alapanyag szükségletének kielégítése dominál, melyben a kőbányászat az építőipari alapanyag gyártás technológiai folyamatának egyik lehetséges, első eleme.

A 84 év alatt változtak a társadalmi igények, egyre inkább eltűnt pl. a hasított kockakő, helyette útjaink ma aszfalt vagy beton burkolatot kapnak, melyekben más műszaki előírásnak megfelelő zúzottkő-féleségek használatosak.

Az eltelt időszakban a technológiai folyamat valamennyi eleme modernizálódott. Egységnyi energiával, kevesebb élőmunkával, egészségesebb és biztonságosabb munkakörnyezetben a nem megújuló természeti erőforrás többszörösét lehet kitermelni és feldolgozni. Manapság az inert építőipari bontási anyagok, ipari hulladékok is forrásai lehetnek az építőipari alapanyag-gyártásnak, nyilván 1930-ban ezzel még senki sem tervezett.

Tarcali viszonylatban ezen időszak nem redukálható le és adható meg egyszerűen egyetlen bánya termelési adataként, hiszen a településhez több bánya működése is kötődik (Ördög bánya, Farkas bánya, Czeke bánya, Führer bánya, Kőhegyi bánya, Feketehegy-dűlői bánya, Andezit I., II., III. bányák). Ezek tulajdonosi-köre azok működése közben akár többször is változott. Ne feledjük, időközben volt gazdasági válság, világháború, újjáépítés, államosítás, rendszerváltás, privatizáció. Sajnos nincs birtokomban olyan kimutatás, mely bányánként fennállásuk óta éves bontásban tájékoztatna annak nyitásának és utolsó művelt évének időpontjáról, valamint az évente kitermelt mennyiségről.

Északköves archívumban a 80-as évek végéig tudunk visszakeresni adatokat. Ha akadna jelentkező, aki hajlandó lenne levéltári kutatásra a Zempléni bányák – köztük a Tarcaliak –    történetének részletesebb feltárására, szívesen áldoznánk munkájára.

 

 • Ön a diploma megszerzése után 5 évet töltött Mauritiuson, hazatérve a Colas egri vállalatánál volt gépészeti vezető, majd édesapját követve került a Colas Északkő tarcali központjába, mint ügyvezető igazgató. A külföldön szerzett tapasztalatok, és a hazai autópálya építésnél nyert impulzusok miként járultak hozzá vezetői feladatainak ellátásához?

Mauritiuson azonnal mélyvízbe dobtak, főgépészként kellett szerveznem és felügyelnem egy építőipari vállalkozás kivitelezési munkáin dolgozó eszközpark karbantartását, javítását. Gyakorlatilag minden meghibásodott eszközt meg kellett próbálni kijavítani, mert a többnyire európai alkatrész utánpótlás jellemzően legalább 2 hetet vett igénybe, útépítő cég pedig lerobbant aszfaltkeverőgéppel és finisherrel béna óriás…

Mondhatom, szerencsére kevés hazai járművezetési gyakorlatom volt, így amikor a szigetre érkezve kaptam egy szervizautót, nem jelentett nehézséget megszokni a bal oldali sávban való közlekedést, valamint azt, hogy a kormány a jobboldalról beszállva lesz előttem, a sebváltó pedig bal kézre esik.

Kb. egy hónappal kiutazásom előtt kezdtem francia nyelvet tanulni egy relaxációs tanfolyamon, melyet idő hiányában be sem tudtam fejezni. Ezzel együtt munka közben gyorsan rám ragadt a francia, majd az angol nyelv is. A”mélyvíz”, az annak idején gépgyártás technológusi diplomával együtt szerzett német szakfordítói mellé megismert 2 idegen nyelv, egy nemzetközi cégcsoportban szerzett 5 éves külföldi gyakorlat erős alapokat jelentett hazai pályakezdésemhez. Hazatérésem során sikerült a cégcsoport keretein belül elhelyezkednem egy olyan autópálya építési projekten, melynek sikeres kivitelezése referenciát jelenthetett a vállalkozás számára. Itt is főgépész, azaz gépész üzemmérnöki feladatot láttam el. A mauritiusi, és ez a kecskeméti időszak abból a szempontból is rendkívül hasznos volt számomra, hogy megismerhettem a mai megrendelői oldal, a kivitelezés folyamatait, gondolkodását. Feletteseim rendszerint hagytak önállóan dolgozni, persze annak eseményeit időben és megfelelően kellett kommunikálni.

Jó tanítóim voltak, Mauritiuson pillanatok alatt rájöhettem, hogy gyakorlati tapasztalatokban az egyszerű kreol, hindu, muszlim szerelők, esztergályosok és hegesztők, akik sosem tették ki lábukat a mintegy 2000 km2-es szigetről, a szakmát pedig többnyire másoktól ellesve tanulták, messze előttem járnak, mint én, a friss diplomás európai mérnök, és tanácsos meghallgatni véleményüket. Ha erről esetlegesen megfeledkeztem és konfliktusom támadt, főnökeim jó irányba tereltek, hálás vagyok nekik ezért.

 1. január 1-én érkeztem az Északkőhöz, ahol kezdetben anyaggazdálkodással foglalkoztam, majd főmérnök, később kereskedelmi igazgató, majd cégvezető munkaköröket töltöttem be, a tulajdonosi képviselet 2006. április 1-től bízott meg az ügyvezetői teendők ellátásával.

 

 • A Dunakanyartól kiindulva, majd az Északi-középhegység mentén haladva tizenegy kőbánya, és Tiszatarjánban egy kavicsbánya tartozik a Colas Északkő Kft.-hez. Lehet ebből arra következtetni, hogy meghatározó, vagy élenjáró szerepet töltenek be a hazai kőbányászat egy-egy szegmensében?

Lehet. A vulkanikus eredetű hazai építőipari alapanyagoknak általában mintegy 30%-át a Colas Északkő gyártja, e tekintetben feltétlen jelentős piaci szereplő.

A teljes aggregátum iparban (kő, kavics, homok) mintegy 4-5%-os beszállítói részesedése van a Társaságunknak.

 • „A legösszetettebb feladat a nyolc hazai világörökségi helyszín közül Tokaj-Hegyalja Világörökségi Kezelési Tervének kialakítása. A dokumentum megalkotásába a Colas Északkő is szeretne bekapcsolódni” – olvashattuk a Colas Csoport Mozaik című magazinjának tavaly áprilisi számában. Hogyan állnak/haladnak ezek a dolgok e 881 négyzetkilométernyi területen, melynek mintegy 40%-a Natura 2000 védettséget élvez?

Tokaj-hegyaljai bányavállalkozóként – más bányavállalkozókkal közösen (főleg Geoproduct, és Zemplénkő) – több fórumon szóban és írásban egyaránt javaslatot tettünk a bányászat Kezelési Tervben történő, véleményünk szerint a térség és ezen belül a tevékenység tradícióit figyelembe vevő és annak optimalizált jövőjét biztosító megoldásra.

Azt magunk is érzékeltük, hogy a tervet készítő cég a megrendelői szándék mentén kompromisszumok felé terel. A bányabezárások szándéka reményeink szerint lekerült a napirendről, újak nyitása, illetve a meglévők horizontális bővítése nem támogatott a terv általam ismert legutóbbi változata szerint. Ezzel nem igazán értünk egyet, véleményünk szerint, ha a tájegységre jellemző építési, építkezési szokásokat fenn akarják tartani, a jelenleg elérhető bányászati területek idővel kimerülnek, szükségszerű lenne a bővítésük (pl. riolittufa).  Igyekeztünk ugyanakkor konstruktívak lenni, többek közt a kötelező tájrendezési előírásokon túl tájépítészeti szempontok szükségességét is elismerve és megfelelő bányászati stratégiai jogszabályi környezetben  annak jövőbeni terheit is vállalva, továbbá turizmus számára is nyitni tevékenységünket,  programlehetőséget kínálva ezzel a térségbe érkezőknek. Most várjuk, hogy ezekből az egyeztetésekből, illetve a Kezelési Terv tervezetéből mi az, ami majd kihirdetésre kerül. 

 • „Folyamatosan szükség van nagy ívű és rendszerszerű megújulásra és szervezeti alkalmazkodásra” – nyilatkozta Sokorai István, a Colas Magyarországi Cégcsoportjának elnök-vezérigazgatója 2014-es évértékelőjében. Mit takar ez a mondat a Colas Északkő számára, Ön cégvezetőként mit vár a 2015-ös esztendőtől?

       Építőipari alapanyag beszállítóként alkalmazkodnunk kell az esetlegesen változó piaci környezethet, figyelembe véve a politikai és gazdasági körülményeket, a változó jogszabályi hátteret, és persze a tulajdonosi elvárásokat, munkavállalói igényeket.

 1. évben nagyjából a 2014. évhez hasonló piacot prognosztizálunk. Őszintén remélem viszont, hogy az építőipari alapanyag ellátás stratégiai tervezésének intézményi hátterének szükségességének politikai döntéshozók körében történő felismerésében és megítélésében kedvező fordulat történik, ellenkező helyzetben már ebben a 2014-2020-as EU-s költségvetési ciklusban alapanyag hiányra lehet számítani. 
 • Tarcal egyik legszebb idegenforgalmi látványossága a Führer, majd Citrom bánya tengerszemmel az utókorra hagyott, oldal- és végfalakkal határolt területe. Vajon hogyan tehetnénk látogatottabbá ezt a helyi természeti értéket? Mi erről a véleménye?

     Erre nem tudok jó konkrét projekttel reagálni. Véleményem szerint nem csupán a Citrom bányának kell kitalálni a jövőben rá osztott szerepet.

Ahogy arról a parlamenti választások előtt hallhattunk, a kormányzat 100 milliárd Ft-ot kíván beruházni a térségbe, a Borvidékbe, Hegyalja településeibe. Ez igen nagy összeg, melyből az első 33 milliárd Ft korábban:

 • kerékpáros és lovas turizmusnak is teret adó, csapadékvíz elvezetést víztározókkal kezelő dűlőút hálózatra,
 • 2000 ha felhagyott szőlőterület újra telepítésére,
 • fiatal gazdák pályakezdési támogatására,
 • profi bormarketingre volt tervezett.

 

Prémium bor és szolgáltatások kínálatához térségi infrastruktúra fejlesztése szükséges. Nyilvánvalóan szinte valamennyi borvidéki településen a bor és a hozzátartozó gasztronómia fogyasztása a térségbe látogatóknak javasolt program. Célszerű lenne megtalálnia valamennyi településnek, milyen látnivalót, milyen látványosságot, szabadidő eltöltési formát szeretnének repertoárjukban felvenni, ügyelve arra, hogy lehetőleg a 27 település egyike se jelentsen konkurenciát a másik számára sem program kínálatban, sem annak időzítésében. A települések kínálatának összeállításában ajánlom figyelembe venni azok erőforrásait, értékeit, a helyi vállalkozások tevékenységeit. Érdemes felkérdezni a helyiek véleményét, majd ezeket profi szakemberekkel együtt értékelve tervezni. Ahhoz, hogy a település a lehető legjobban kiaknázza a térségbe invesztálni tervezett forrásokat, konkrét projekt javaslatokkal kellene előállni a források allokálásával megbízott intézmény felé. Éppen ezért véleményem szerint a mostani időszakban időt, energiát és pénzt nem kímélve hozzá kellene fogni a tervezéshez, helyiekkel és profik bevonásával  a többi borvidéki településsel egyaránt.

A Citrom bányára visszatérve nem szabad megfeledkezni arról, hogy mintegy 100 felhagyott bánya van a 27 borvidéki település környezetében (illetve még mintegy 15 működő). Emlékezetem szerint egyedül Bekecshez nem kötődik bánya, valószínűleg nem célszerű a 26 település mindegyikén kalandpark kialakításában gondolkodni…

Erdélyi István

18feb/15

Tokaj Grand, a Nagy Tokaji Kóstoló

A legtöbb hazai és nemzetközi borral foglalkozó szakember egyetért abban, hogy Tokaj nem pusztán egy a huszonkét magyar borvidék közül, hanem méreténél és borainak egyedi karakterénél fogva kiemelkedik közülük. A nemzetközi márkaépítéssel párhuzamosan ugyanakkor az is alapvető fontosságú, hogy a belföldi fogyasztók is tisztában legyenek azzal, hogy milyen forradalmi változások zajlottak le a borvidéken az utóbbi két évtizedben.

A 2015-ben elsőként megrendezett Tokaj Grand programsorozat célja, hogy a fogyasztók széles körének figyelmét hívja fel a mára központi szerepkörbe kerülő száraz tokaji borokra, a mostanra kikristályosodó, magas színvonalú aszústílusra és a gyümölcsös zamatokat magas fokon tükröző késői szüretelésű tételekre.

Az országszerte zajló tematikus borkóstolók, borvacsorák mellett a programsorozat központi eseménye a Nagy Tokaji Kóstoló lesz, amelyre 2015. március 28-án az ötcsillagos Corinthia Hotel Budapestben kerül sor. Az eseményen hetven tokaji pincészet mutatja be aktuális kínálatának legizgalmasabb darabjait. Ezen túl megismerkedhetünk a borvidék éttermeinek, szállodáinak kínálatával, és önálló standon mutatkozik be több helyi borászati szervezet és a borvidéken zajló rendezvény is.

A Winelovers prémium boros események szervezésére specializálódott csoport többi borkóstolójának során belül kiemelt szerepet szán a Tokaj Grandnak, ezért több újítást is alkalmaz ezen a programon. Nemzetközi mintára például kialakításra kerül az Aszú terem, amely önálló, csendes kóstolást tesz lehetővé. A tokaji portfólió csúcsán álló aszúk közül egy önálló asztalnál kényelmesen helyet foglalva válogathat a borkedvelő, a tételeket pedig egy sommelier szolgálja fel számára. E szolgáltatást a rendezvény vendégei térítés ellenében vehetik igénybe.

A Nagy Tokaji Kóstoló másik különlegessége, hogy a nap folyamán különtermekben nyolc, Tokaj világát elemző mesterkurzus kerül megrendezésre. A széles témakínálatot felölelő programok segítségével egészen 1993-ig mehetünk vissza az időben a Disznókő 5 puttonyos tokaji aszúinak segítségével, megismerhetjük a tokaji száraz borok nemzetközi vetélytársait, csemegézhetünk a Mádi Kör legizgalmasabb boraiból, képbe kerülhetünk Tokaj főbb termőterületeivel egy Szepsy István által vezetett ültetett kóstoló segítségével, egy világszerte ismert borszakértő kommentárjaival tekinthetjük át a Tokaj Kereskedőház aktuális kínálatát, valamint tematikus borsorok segítségével megidézik számunkra a borvidék három fontos rendezvényének, a Bor, mámor… Bénye, a Tokaj Ősz és a Mindszent Havi Mulatság hangulatát. Ugyancsak itt kerül megrendezésre a Nagy Tokaji Borárverés hivatalos sajtótájékoztatója.

További információk: tokajgrand.hu
Az esemény facebook oldala: https://www.facebook.com/events/782995485124245/

 

 

Nagy Tokaji Kóstoló 2015
2015. március 28.
Budapest
Corinthia Hotel Budapest

A Nagy Tokaji Kóstoló keretében több, mint hetven pincészet borait kóstolhatják meg az érdeklődők március 28-án a Corinthia Hotel Budapest termeiben. Az esemény e mellett nyolc tematikus mesterkurzusnak is hely ad, amelyeken vezető borszakértők és borászok segítségével mélyíthetik el Tokajjal kapcsolatos ismereteiket a borkedvelők. Bár a belépőjegy egy Béres 5 Puttonyos Tokaji Aszú borának kóstolását tartalmazza a sétálótérben történő több mint kétszáz további tétel mellett, az Aszú terem nyugodt körülményeket biztosít ahhoz, hogy a piramis csúcsán álló, a nemzetközi borvilágban is egyedülálló aszúkkal kerülhessenek közelebbi kapcsolatba térítés ellenében a borvidék csúcsboraira kíváncsi vendégek.

——————————————–

Nagy Tokaji Kóstoló mesterkurzusok

Furmint terem

A száraz tokaji borok és nemzetközi vetélytársaik
12:30-14:00
Jegyár: 3000 Ft

Itthon egyre nagyobb népszerűségnek örvendenek a furmintból és a hárslevelűből készített száraz tokaji borok. Igaz ez a fiatalon fogyasztásra szánt, könnyed tételekre, de még inkább a hosszabb érlelésnek alávetett, sokszor dűlőszelektált borokra. Horkay András, a CEWI igazgatója, nemzetközi borakadémikus segítségével a világ különböző vezető fehérboros vidékeiről érkező tételekkel helyezzük nemzetközi kontextusba a száraz tokaji borokat. A borsort a Bortársaság kínálatából állítottuk össze.

———————————————-

Mádi Kör Válogatás
16:00-17:30
Jegyár: 3000 Ft

Ahogy más szakterületeken, úgy a borászatban is nagy jelentőséggel bír a tapasztalatok folyamatos cseréje és egymás inspirálása. Példamutató az, ahogy és amióta a Mádi Kör ezt a munkát végzi. Jórészt ugyanis ennek köszönhető, hogy Mád mára külön polcot vívott ki magának a tokaji borok rajongóinak szívében. A Mádi Kör mesterkurzusán Mészáros Gabriella, a Borkollégium vezetője, nemzetközi borakadémikus vezeti végig Mád dűlőin a résztvevőket – a borsoron keresztül.

———————————————-

Disznókő 5 Puttonyos Tokaji Aszú vertikális kóstoló
18:30-20:00
Jegyár: 3000 Ft

Kevés olyan bor van a világon, ami annyi színt, réteget tud felvonultatni és olyan emóciókat tud kiváltani az értő fogyasztókból, mint a tokaji aszú. A Disznókő Szőlőbirtok egyike az aszúkészítés legfontosabb műhelyeinek, megújítóinak. Mészáros László, a Disznókő birtokigazgatója kilenc évjárat ötputtonyos aszúján keresztül mutatja be azt a változatos, káprázatos világot, amit az évjáratok függvényében a botritisz, a furmint szőlők és a mesterségbeli tudás együtt hoznak létre, és aminek mára már világszerte egyre növekvő és lelkes rajongótábora van.

———————————————-

Hárslevelű terem

Szepsy mesterkurzus
15:30-17:00
Jegyár: 8500 Ft

Valószínűleg nincs olyan hazai borkedvelő, aki már ne hallotta volna a Tokaj-hegyalján élő ikonikus borász nevét. Szepsy István régóta meghatározó szerepet tölt be a borvidék rangjának emelésében, és családi pincészete révén ma már a nemzetközi csúcsborászatok kategóriájában is elismertté vált. Mesterkurzusán több hegyaljai település határából származó száraz borain keresztül ismerhetjük meg a terroir adta különbségeket. Zárásként pedig egy Szepsy aszú is poharunkba kerül majd. A mesterkurzus árbevételeivel egy fiatal, leendő tokaji borász tanulmányaihoz járulunk hozzá.

———————————————

Tokaj Kereskedőház mesterkurzus
18:30-20:00
Jegyár: 3000 Ft

Egy, a Tokaj Kereskedőház méretével bíró pincészetnek stratégiai jelentősége van a borvidék szempontjából. Ronn Wiegand, a világ egyetlen Master of Wine és Master Sommelier borszakértője, aki Tokajban él, vezeti majd végig az érdeklődőket a Tokaj Kereskedőház boraiból összeállított soron. A borászat minőség iránti elkötelezettségének kulcsszereplője a 2012-ben az Év Bortermelőjének választott Áts Károly, akinek munkájának köszönhetően elkészültek az itt bemutatásra kerülő első dűlőszelektált száraz borok 2014-ből, és hordóban érnek a 2013-as aszúk.

———————————————–

Sárga muskotály terem

Bor, mámor… Bénye
14:00-15:30
Jegyár: 3000 Ft

Sokaktól lehet hallani, ha csak egyetlen boros fesztiválon vesznek részt a nyár folyamán, akkor az a Bor, mámor… Bénye. Ez az immár hetedik éve megrendezésre kerül több napos program sokban hozzájárult ahhoz, hogy nemcsak a település borász közösségét, hanem annak rajongótáborát is gyarapítsa. A fesztivál szervezői azon túl, hogy személyesen mesélnek a “titokról”, ami ezt a különleges hangulatot létrehozza, egy bényei borsor segítségével mutatják be a termőtáj karakteréből fakadó jellegzetességeket.

——————————————

Tokaji Ősz
16:00-17:30
Jegyár: 3000 Ft

A Tokaji Őszt különösen jelentőssé teszi programként az, hogy azt az igényes vendégkört szólítja meg, amelybe a prémium szegmensbe sorolható tokaji borok vásárlói is tartoznak. A háromnapos programcsomagok vezető, helyi és vendégséfek által készített borvacsorákat, szabadtéri pikniket, dűlőtúrákat is tartalmaz. Az idén tizenkettedik alkalommal megrendezésre kerülő esemény mesterkurzusán nemcsak a 2015-ös programról tudhatnak meg többet a résztvevők, hanem egy tematikus borsort is végigkóstolhatnak.

——————————————

Mindszent Havi Mulatság
18:00-19:30
Jegyár: 3000 Ft

Már jócskán benne járunk az őszben, amikor erre a szüret ihlette, több helyszínen zajló programra sor kerül. A Mindszent Havi Mulatságnak Bodrogkeresztúr ad otthont. A célja nemcsak az, hogy megmutassa, mire képesek a környékbeli borászok, hanem például a Tölgy alatt tartott reggeli segítségével a messziről érkező látogató elé tár sok más finomságot is. Az esemény koncepciójáról Bárdos Sarolta, a Tokaj Nobilis borásza mesél, aki magával hozza helybeli kollégái borait is.

06feb/15

Fanni Kertje…a tarcali ugaron

KALANDOK A TARCALI PINCESORON/#2

Máté Fanniékhoz már nyár óta próbálok eljutni. Végre sikerült. Most hogy nem hétköznapi történetüket alaposabban megismerhettem, persze összeállt a kép. Kicsit a Zsirai lányokhoz hasonlóan Fanni és édesanyja is azzal a kihívással kellett, hogy szembesüljön egy napon, hogy Máté Zoltán örökségeként egy közel 15 hektáros tarcali birtok jövőjéről kell dontéseket hozniuk. Pesti lakcímmel a személyin és közgazdász végzettséggel a diplomán ez váratlan sorsfordulat, de tulajdonképpen megannyi lemondás árán, végül a pince megtartása mellett döntöttek. A német befektető ment, barátságokkal jött viszont keresekedői, borászati, grafikai segítség is a hölgyeknek. Az új márka (szerintem telitalálat) így született meg: egy szertelenül fiatalos, kicsit csajszis, borbárba kiáltó, trendy arculat, ehhez passzoló bornevekkel, korrekt borminőséggel.

Persze, hogy a kisebb-nagyobb hazai és tengerentúli sikerek ellenére mekkora lemondásokkal is jár egyik napról a másikra huszonévesen kétlaki módon borkészítésbe fogni, azt csak nagyon kevesen érzik át. Fanninál is azt látom, hogy messziről fut neki a hirtelen jött kihívásnak. A tarcali pincesor sem ideális alkotóközeg, de tele van szép tervekkel és azt gondolom, ha körülnéz Hegyalján sokkal több rokon lélekkel, inspiráló sorssal találkozik, mint hinné. A téli időszak bizony első ránézésre talán hosszúnak tűnhet Pestről nézve. Ám szerintem akad már annyi jó arc Hegyalján, hogy valamivel rövidebbé lehet tenni pár őszinte mosollyal. Én mondjuk már látom is a Fanni Kertjében, hogy pár év munkával Tarcal egyik legkedveltebb boros célpontjává válik a fiatalok körében.
Befektetőt máig keres a pince, remélhetőleg nem kell lemondaniuk a 2010 óta okosan felépített új brandről és a közel húsz éves atyai hagyatékról sem. Kár lenne. Tarcalra is nagyon kellenek friss, fiatal, világlátott energiák.
A pincebejárást tehát jóízű beszélgetés és tanulságos kóstolás követte. A hagyatékból származó hagyományosabb tételek, illetve a fiatalosra hangszerelt újabb borok közt éles a kontraszt:

Nagyőkiső Furmint 2012
Vidám, citrusos, friss gyümölcsös, és enyhén kéksajtot idéző illata van. Zöldalmás, körtés, egyszerű, üde, jó hangulatot árasztó kis alapfurmint ez, egy csipetnyi nyári hangulattal így januárban is. Nem bonyolítja agyon az életünket. Borbárak és fesztiválok nyári slágerbora ez a javából. 5/5+

Huncut fürtök Sárgamuskotály 2012
Szappanos, virágos, fajtajelleges illat. Könnyed zamatú, 50-es cukor, ismét üdeséget árasztó, tiszta ízek. Muskotályból igazán kellemes meglepetés. 6

Schnitt_

Száraz szamorodni 2001.
Masszív stílusváltás. Nem meglepő módon mélyebb, zöldes árnyalat. A száraz szamorodni nemesebb illata köszön ki belőle, pirított kenyérhéjjal. Kesenyéje határozott, de nagyon finom és tiszta ízek jellemzik, jó sav és kellemes, diós lecsengés. Retro műfaj belül érdekes gyöngyszem. 5+

Száraz szamorodni 1999.*
Ez meg az a típusú rertró cucc, amit elegánsan lehet viselni ma is. Obligát dió, kávé, karamell és dohány illatozik belőle. Ízre meghökkentő gyümölcsök és száraz szamorodnitól ugyancsak nem várt szerkezet, tömörséggel. Abszolút fiatalos íz, egyáltalán nem nehéz vagy üres, noha cukor maradhatott benne (ez mondjuk az időtállóságot is megmagyarázhatja). Gyakorlatilag kortalan bor, mely talán még nem is érte el fejlődésének zenitjét. Íme a modern száraz szamorodni. Talán még a műfaj Yodájától, Samuel Tinontól sem nagyon kóstoltam kedvesebbet eddig. Meseszép. 6+

5 puttonyos tokaji aszú 2001.*
Melegséget érzek az illatban. Picit a régi iskolát idézi ez az aszú, magasabb illóval. Citrusos, karamelles, friss íz, miközben krémes is, hosszú is, meleg tónusú utóízzel. 7

05feb/15

I. TARCAL Open

I. TARCAL Open   

I. TARCAL Open 2015. február 12-15.

I. TARCAL Open
2015. február 12-15.

Nemzetközi egyéni sakkverseny kiírása

Célja: Tarcal község népszerűsítése, nemzetközi élő pont szerzése, a sakk sport fejlesztése

Helye., ideje: 6 Puttonyos Borfalu, Tarcal, Rákóczi út. 4. sz. 2015. február 12 – 15.

Rendezője: B-A-Z- Megyei Sakkszövetség, Galkó Tibor NA, Szabó László NA.

Tarcal község Önkormányzata. Fővédnök: Butta László Tarcal polgármestere.

Nevezés: GM – IM – 2400 felettieknek: ingyenes.

2000 – 2399 között: 4 000 HUF

2000 alattiaknak: 5 000 HUF

Élő pont nélkülieknek: 6 000 HUF

Határidő: 2015. február 08. éjfél.

Nevezni írásban a galko1@freestart.hu E-mail címre, illetve a +36 – 30/752 7544

mobil számra lehetséges. (Galkó Tibor)

Lebonyolítás: 7 fordulós svájci rendszerben, swiss 5.6 párosító szoftverrel.

Tempó: 2 x 100 perc leesésig + 30 sec. bónusz, minden lépés után.

Február 12-én: megnyitó 16:00 óra; 1. forduló: 16:15 óra.

Február 13-án: 2. forduló: 9:00 óra; 3. forduló: 14:00 óra; gyors vereny: 18:30 óra.

Február 14-én: 4. forduló: 9:00 óra; Szimultán: 14:00 óra; 5. forduló: 16:15 óra.

Február 15-én: 6. forduló: 9:00 óra; 7.forduló: 14:00 óra; díjátadás: 18:30 óra.

Díjazás:(50 fő) Fődíjak: a Bajnok, kupa, az 1 – 3 helyezett, érem és oklevél díjazásban is részesül.

Az 1 – 8 helyezett: 60 000, 40 000, 35 000, 30 000, 25 000, 20 000, 15 000, 10 000 HUF

nettó pénzdíjazásban részesül.

Különdíjak: női, szenior, ifi, serdülő, külföldi, 2000 alatti, 1700 alatti részére.

A különdíjak jelentős részét, Tarcal és környéke borászai ajánlották fel.

Holtverseny: buchholz, berger, progresszív, sorsolás

Szállás: Többféle szálláslehetőséget kínálunk a sakkozóknak és kísérőiknek.

Árban és minőségben az alaptól, a panziókon át a 4 csillagos Hotelig.

Szállás és étkezés rendelésénél segítségükre lesz Drozda Aranka projekt manager.

Elérhetősége: drozda.aranka@gmail.com mobil: +36 30/ 458 7301

Étkezés: Reggeli: egyénileg. Ebéd: 1 200 HUF. Vacsora: 1 000 HUF.

A verseny helyszínén Büfé üzemel.

Egyéb: A pénteki programban 9 fordulós gyors verseny, 2 x 5 perc tempóval, borkóstolóval!

A szombati programban Almási Zoltán nagymester ad 25 táblán szimultánt!

Sakkozóra a várakozás: 30 perc. A díjak csak a díjátadáson személyesen vehetők át.

A rendezők a változtatás jogát fenntartják.

Szeretettel várjuk Önöket Tarcalon, a mézédes források földjén!

Tarcal, 2015. január 6.

Butta László polgármester        Döme Aladár BAZ.M.SSZ elnök

02feb/15

Zarándokház Tarcalon

plebaniaNagy örömmel adok hírt a zarándokház építéséről. 2014. szeptember 8-án kezdődött az érdemi kivitelezés.
Az eredeti határidőt (2014. november 30.) a kivitelező a legnagyobb sajnálatomra nem tudta tartani, azonban a munkák jelen állása, illetve intenzitása jó reménységgel tölt el, így bízok abban, hogy februárban megtörténik a műszaki átadás.
Folyik a festés a burkolás,  a belső nyílászárok elhelyezése. Hamarosan befejeződik a víz és a gáz bekötés, valamint szennyvízrendszerre történő rácsatlakozás is. Amikor az építési munkák befejeződnek természetesen a berendezés nagy és örömteli feladata fog ránk várni.
A ház maximálisan 30 fő elszállásolására lesz alkalmas. Fontos megemlítenem, hogy mozgáskorlátozottak számára is megközelíthető és használható lesz az épület. Ezen túl természetesen különböző rendezvények megtartására is alkalmas lesz a benne kialakításra kerülő közösségi térnek köszönhetően.
Természetesen bárki igénybe veheti. Elsősorban a Tarcalon élőknek épül ez a közösségi ház, de máshonnan érkezőknek is szívesen nyújtunk benne szállás- és programlehetőséget. Nagy örömmel tölt el, hogy már most többen megkerestek a községből jelezve, hogy az év során egy-egy családi ünnep, osztálytalálkozó idejére szívesen vennék igénybe a házat.
Az elmúlt esztendő során a plébánia facebbok felületén megjelent egy kérés, kérdés, mi legyen a zarándokház neve. Már eddig több ötlet érkezett, de továbbra is kérem azok segítségét, akik szívesen adnak ötletet a ház nevével kapcsolatban.

Szűcs Zoltán
plébános

02feb/15

Ökumenikus imahét

okumenikus_hetÖkumenikus imahét első napján a Római Katolikus templomban a főtisztelendő Polyák Péter görög katolikus parókus, nagytiszteletű Kovács Attila református lelkész és főtisztelendő Szűcs Zoltán római katolikus plébános egy-egy cserépkorsóban előkészített vizet öntöttek egybe. Majd főtisztelendő Polyák Péter görög katolikus parókus igehirdetését hallgathatták meg a három felekezet hívei.
A második napon a Görög Katolikus templomban gyűltek össze a három felekezet hívei, ahol nagytiszteletű Kovács Attila református lelkész igehírdetése hangzott el.
A harmadik alkalommal a Református templomban főtisztelendő Szűcs Zoltán római katolikus plébános igehírdetését hallgatták meg az egybegyűltek. Mindhárom alkalmat szeretetvendégség követett, ahol is az adott felekez hívei- asszonyai- finom süteményekkel kínálták a vendégeket, a férfiak itallal várták az egybegyűlteket.

TOVÁBBI KÉPEK ITT….

28jan/15

Felvidék, ahol élünk

FELVIDÉK, AHOL ÉLÜNK – vetítéssel egybekötött előadás Királyhelmectől Pozsonyig, benne a városok, várak, kulturális értékeink, azok története, történelme
BENEDEK LÁSZLÓ fotóművész, barlangkutató.
A kultúráért Gömörben és Gömörön Túl P.T. előadása.

Az előadást megelőzően BÁRTFAINÉ VARGA GYÖRGYI iskolaigazgató mond beszédet a Magyar Kultúra Napja alkalmából.

Időpontja: 2015. január 30. /péntek/ 16 óra
Helye: “6 puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Legyen a vendégünk pár finom falatra is

https://www.facebook.com/events/1414953522131366

27jan/15

Hol tart 2014-ben a Királyudvar?

kiralyudvarKorábbi érdemei nyomán a 4 kiemelt birtok közt a tarcali Királyudvar is helyet kapott a TokajKalauzban. Olyan borminőség letéteményesei voltak az ezredfordulón, ami történelmi jelentőségűnek is mondható. Tizenöt évet meghaladó fennállása alatt sokminden történt Anthony Hwang birtoképítése révén. Van benne egy kicsi francia hangulat (pezsgő, félszáraz borok, sec, demisec), van mostmár biodinamika, van néhány dűlőszelekció, mégis egyedien koncentrált desszertboraik miatt érzem őket igazi csúcsborászatnak. És ez az érzés csak erősödik bennem az évek múlásával. Páran, akik rendszeresen részt vesznek a Királyudvar nagyszabású évjáratbemutatóin, talán sejthetik, miért mondom ezt.

– Egyre kevésbé tudok/tudunk szemet hunyni a tény fölött, hogy a tavalyi és sajnos az idei kóstolón is belefuthatott a nagyközönség „nehezen értelmezhető” fiatal tételekbe. Számomra tehát a legnagyobb kérdés, hogy a történelmi jelentőség után képes lehet-e egy birtok megújulni tizenöt év után? Olyan mintha, a régebbi boraikat jobban szerettem volna, s újabban már az édeseket kóstolva is volt, hogy csak pislogtam. Sajnos nem az áhítattól.

Bizony olyan koravén jegyek érezhetők néha a Sec-eken, amik egyrészt indokolatlanok (az eddigi árszínvonal mellett), másrészt rendszeres felbukkanásukat eddig még hajlamos voltam elnézni, de mostmár tényleg az értelmezhetőség határán kívülre sodorják sajnos a borokat. Minden tiszteletem a pincéé, a biodinamikáé és a vegyszermentes, fenntartható gazdálkodásmódoké, de sajnos bizonytalan, oxidációra utaló jegyek már a 8-as Secen is érezhetők voltak (igaz, nem fiatal korában). Zavaróan megjelent fiatalon a 9-es és 11-es Lapis Hársban, a 8-as aszúkban is. A 9-es és 12-es borokban érdekes módon általában nem annyira (bár egy éve nem kóstoltam őket), ám amint látni fogjuk, alább a 13-asokban már egyenesen uralkodóvá vált a sherry, a száraz szamorodni és egy zavaró oxidált jegy. Fél éves boroknál?!

A teremben több rendszeres vendég is értetlenül állt a jelenség előtt. De egy ilyen presztízsű, sikerű birtoknál már egyszerűen nem lehet elmenni a jelenség mellett szó nélkül. Beszélni kell róla, ami sajnos ott és akkor, a Gerbeaud házban elmaradt idén is…nyilván én is feltehettem volna a mardosó kérdéseim az ünnepi hangulat ellenére. Nem tettem meg.

A komoly szintet képviselő 7-es és 8-as édesek persze képesek voltak gyorsan eloltani a tüzet, de miután elhangzott hány nagyságrenddel több száraz bor fogy az exportpiacon, amellett hogy a három legjobb nevű New Yorki étterem is poharaztatja az Ilona/08-at, akkor azért kérdések merülnek föl az emberben a borok jellege kapcsán. Anthony Hwang alapvetése a bonyolult amerikai piac kapcsán pedig ez: „Nem az a lényeg, mennyire voltán egyedi és kiemelkedő évszázadokkal ezelőtt, csak az számít az amerikai borpiacon, most mennyire csinálsz versenyképes borokat világviszonylatban.”

Sec 2013.

Az esős, jégkárral bonyolított évjáratot a megváltó augusztusi, szeptemberi időjárás mentette meg. A bor 4 g/l cukrot és 7,5-ös savat tartalmaz. Enyhén száraz szamorodnis illat, oxidációra utaló jelleg. Az ijesztő reszelt alma mellett fajtajegyként felfogható császárkörte adhat menekülő útvonalat most, de valami szokatlan bizonytalanság mégis körbelengi, amit nem tudtam definiálni magamban. De itt legalább még akad finom gyümölcs. Ízben elsőre mintha egy pici maradék széndioxid is lenne, nem baj, kezdeti jelenség lehet egy fiatal bornál. Csontos, feszes savérzet, erőteljes, egyenes vonalvezetés. Sós, minerális íz, Kirobbanó és szikár bor, zöldalmás, hibátlan ízekkel. Nagy kár az illatért. De ha lenne éttermem, talán még dolgoznék is vele egy jól kitalált ételpár mellett. Üsse kövesség: 6

Lapis Furmint Sec 2013.

Mindkét száraz bor júniusban került palackba. Itt gyümölcsöt már nem igazán találtam. De annyira semmit, hogy még annál is kevesebbet. Véletlenül egybe fejthették valami tévedés folytán egy száraz szamorodni kísérlettel? Egyértelműen sherrys, száraz szamorodnis jegyek uralják, sőt öregedőnek tűnik (noha Anthony Hwang szerint csak pár évnyi idő kell ennek a bornak, hát nem tudom…most tényleg higgyem el, hogy egy bor náluk fordítva öregszik). Nyers az íz, súlyos, kissé éretlennek is tűnő, indokolatlan savak, húzós íz. Ha egy borversenyen vakon kerülne elém 15-20 másik tétel közt…nem biztos, hogy pontoznám. Most se teszem. Nem ilyen borokat képzelek Hegyalja csúcsbirtokához.

Patrícia 2013

Spontán erjedt, 12-es alkoholig ez a muskotály. Szamorodnis, kissé populárisan szappanos, virágporos, botritiszesen poros illat, némi köves beütéssel. Ízre a sok cukor meglepően uralja a kortyot, – a hűvös esztendőtől mást várnék (pont a kevésbé édes boros 12-es év bora tavaly nagyon szépen muzsikált). Váratlanul kevés sav, pedig sokat tudna hozzáadni lendület terén. Kesernyés, kenyérhéjas íz. Krémes, testes, alkoholos is. Kicsit híján van az eleganciának a korábbi kiadások kifinomultságát alapul véve. Nem akarok belegondolni, mennyibe fog kerülni, ha polcra kerül, csak reménykedek, hogy addigra pillangó lesz a hernyóból. Ez most inkább 5+

Ilona 2008.**

Lassan klasszikus darab. Minden idők talán legtöbbet méltatott Ilonája. Igazi kaméleon ez a bor. Rengeteget változik palackban. (Ma nehéz volt eldönteni, hogy előnyére.) Félpontos eltérések simán lehetnek az idővel mindkét irányba. Mégis ebben a sorban egyértelműen egy egész más minőségi síkon helyezkedik el (igaz, az előzmények után nincs nehéz dolga).

Olyan a bor, mint a legszebben érett édes szamorodni. Ünnepi melegséget áraszt az illat. Propoliszos és soha eddig édes borokban általam ennyire erősen még nem tapasztalt tűzkövesség. Közben szép palackérett hangulata is van, egy kis kukoricával, szúróssággal, töményen mézes jegyekkel. Ízben máig megőrizte azt a bizonyos egyedi széndioxidos savérzetét. Egész egyszerűen mintha pezsegne a nyelvemen (pedig az OBI elutasítására végzett laboreredmények nem mutattak ki élesztőt a borban, tehát ez nem lehet szánsav). Döbbenetes szerkezete van. Magas és széles is. Krémes, végtelenül hosszú és kivételes beltartalmú bor. A szépsége a savakra és a komplexitásra épül, ami az izgalmas évjáratnak is az érdeme. 7+

6 puttonyos azú 2007.*** (2 év hordó+4 év palackos érlelés)

A következőkben együtt kerestük a válaszokat egy újabb, sok vitát kavaró kérdésre. – Vajon csak a nosztalgia mondatja sokakkal, hogy kell az aszúnak a több éves hordós érlelés, vagy jobb is lesz tőle? És fordítva: a manapság inkább jellemző modern aszúk rajongóival a régi iskolázási hagyományok felületes ismerete mondatja-e ennek ellenkezőjét? Ugyanazon aszúnak kétféle érlelési módozata világította meg újszerűen a problematikát.

Anthony Hwang jellemzésével tökéletesen egyetértve ez a három éve már kóstolt 7-es aszú igazi ’modern klasszikus’. Pár évvel ezelőtt is nagyon tetszett. Világosabb aszú árnyalat. Fiatalos gyümölcsösséget mutat orrban. Megállapodottabb és nyugodtabb, mint fiatal állapotában volt. Igazi csúcsaszús, kifinomultan nemes illat. Krémes, hosszú, kandírozott gyümölcsös íz, mézességgel. Telt idomú aszú. Picit több savat elbírna, de 2007 az 2007. A sok cukor és a hömpölygőség ellenére kitűnő. Egyértelműbb, érthetőbb verzió. 8+

6 puttonyos tokaji aszú 2007.*** (6 év hordós érlelés)

Árnyalattal sötétebb, mélyarany szín. Elsőre picit ferdébb illat. A tölgy is érződik (pedig használt hordóban volt). Mélyebb, nehezebb, de szellőzve sokkal izgalmasabb az előzőnél. Kajszis jelleg, egyáltalán nem tűnik öregebbnek vagy érettebbnek. A tiszta, modern stílusjegyeket szépen megvillantja ez is. Avaros, gombás érlelési jegyek jönnek a levegő hatására. Aszalt gyümölcsök, de mégis a korty mintha frissebb lenne még az előzőnél is. Hihetetlen, de a cukorhangsúly sokkal visszafogottabb, mintha több sava lenne! Így a komplexitása is szebben érezhető. Gombásabb ízek kapnak még szerepet. Egyensúlyosabbnak, összetettebbnek, vaníliásabbnak éreztem, és ahogy nyílt a pohárban, szép lassan az előző fölé nőtt. 9

6 puttonyos LAPIS aszú 2007.***

És akkor a pince csúcstétele, a legendás Lapis aszú. Intenzív botritiszesség, sűrűség orrban, ezután kapjuk csak meg a megszokott kajszit. Nektáros íz, a legszebb aszús jelleg! Fehércsokis krémesség. Gyönyörű, nincs rá más szó. Nagyon mély íz, hosszú, meleg és krémes karakterű. Betölt mindent. Az egyensúly sem billen sehol. Kitűnő. Óriási bor. 9+

Forrás: www.tancolomedve.hu

27jan/15

Berecz Stéphanie, a borászok borásza

BereczStéphanieA Tokaj Kalauz 2014-ben ez jelent meg februárban a 2014-es év borászáról, Berecz Stéphanie-ról:


Lehet, hogy hazánk legizgalmasabb borászegyénisége nem is magyar? – Berecz Stéphanie Franciaországot hagyta maga mögött, s lelte meg a szerelmet Tokaj-Hegyalján. Itt, a szőlősorok közt ismerte meg későbbi férjét, Berecz Zsoltot is, s miután a messziről jött hölgy a Disznókőnél annyi mindent letett az asztalra, megalapították saját családi birtokukat 2002-ben, Tarcalon. Ha pedig Tarcal, akkor lösz. A Kikelet pedig napjainkra a löszös termőhelyek egyik legmagabiztosabb mívelője lett, melyhez teljesen önálló, egyedi borstílus párosul! Kezük munkája nyomán a löszös borok oly csodás strukturába rendeződnek, hogy másodpercre sem hisszük azt, hogy ez a közeg kevesebbet tudna, mint a vulkániak. A Kikelet borok is azt jelzik, hogy a virágos Hárslevelű mutatja kedvesebb arcát löszön. – Akár Lónyai, akár Kassai vagy Váti Hársat választunk, biztos, hogy a borvidék legdíszesebb, legkecsesebb arcaival fogunk testközelből megismerkedni. Tehetség és tisztaság.

Our most exciting winemaker might actually be from abroad. Stéphanie Berecz finally left France when she finally found love in Tarcal, on two levels. She found it among the vines, along with her husband, Zsolt. After working really hard and effectively in Disznókő, they finally established their own boutique winery in Tarcal, named Kikelet, in 2002. When someone says Tarcal, it always means loess and on loess soil Kikelet is always one of the best choices, with an unmistakable and innovative style. Such lovely structure can be found in those Hárslevelűs thanks to their work, so much so in fact that everybody is now convinced that loess is no longer second-rate when compared to the volcanic vineyards. As a result the dry Hárslevelű with its floral character works well on loess, showing each others charm. Whether you choose Lónyai, Kassai, Váti or Farkas, there’s no doubt that you’ll learn about the most graceful and most vital face of Tokaj. Oozing talent and purity.

Ez pedig a róla készült interjúnk: http://tancolomedve.hu/atfogo-irasok/1124-interju-berecz-stephanie-val

A tavalyi ‘év felfedezettje’ – díj után, szerintünk is jobban kijár neki ez az elismerés. Tavalyi beszéde is fontos és világos üzenetekkel szolgált, az idei díjátadón is felemelő volt hallgatni gondolatait a díjazása kapcsán (video hamarosan…)

Gratulálunk neki. Igen nagyra értékeljük eddigi életművét.

Forrás: www.tancolomedve.hu

27jan/15

Emlékezés

emlekezesEmlékezésünkkel adóztunk azokra az emberekre, akik életüket adták a hazáért, magyarságukért, akik emberi és polgári jogaiktól megfosztva idegenföldön, hazájuktól több ezer km-re, embertelen, megalázó körülmények között fogságot szenvedve végeztek kényszermunkát.
“Még az ég is sír!” mondta egy fiatal felnőtt, aki részese volt a főhajtásnak. Milyen igaza volt! Az első hegedűszó felhangzásakor- mely Szerednyei János káplán alakját idézte – szitálni kezdett az eső. Ennek ellenére sok tarcali lakos érezte úgy, itt kell lennie a megemlékezésen. Sokan voltunk!
Kovács Krisztián képei hűen idézik vissza a történteket.