Tarcal község Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében pályázatot hirdet a  Tarcal településen ellátandó művelődésszervező, könyvtáros munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarendben

A munkavégzés helye:

 • Hatputtonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi u. 4.
 • Községi Könyvtár Tarcal, Árpád u. 1.
 • AGORA rendezvénytér Tarcal Fő u. 74.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a  könyvtári, kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, helyi újság szerkesztése, közművelődési, kulturális programok, események szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, középszintű szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A 2/1993.(I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődésiszakember I., II., szerinti iskolai végzettségek, képesítések,
 • hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magas szervezési, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • szakmai gyakorlat, tapasztalat igazolására vonatkozó iratok, okiratok.
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásnak határideje:  2017. augusztus 29.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzat polgármestere címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő u. 61.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 3388/2017., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező, könyvtáros
 • Személyesen Tarcal község Polgármesterének címezve, 3915 Tarcal Fő u. 61.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. szeptember 4.