24nov/15

Az MLSZ VEZÉRKARA Tarcalon

November 17-én kedden délután megyénkben járt az MLSZ vezérkara, élén dr. Csányi Sándor elnökkel. A sportvezetők a tarcali Andrássy Rezidenciában vettek részt tanácskozáson, amelyen az országos szövetség megyei igazgatóságainak társadalmi elnökei is jelen voltak. Megtárgyalták a legnépszerűbb sportág aktuális kérdéseit, valamint a vidéki labdarúgósport előtt álló feladatokról.

MLSZ elnökség1

24nov/15

KARÁCSONYI SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY!

Tarcal Község Önkormányzatának Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága Karácsonyi Süteménysütő Versenyt hirdet!

A versenyre nevezni lehet a karácsonyi ünnepekre készülő bármilyen süteménnyel két korosztályban:
I. korcsoport gyermek és junior korosztály 16 éves korig
II. korcsoport ifjúsági és felnőtt korosztály 17 éves kortól
Díjazás mindkét korcsoportban:
I. helyezett 10.000.- Ft
II. helyezett 7.500.- Ft
III. helyezett 5.000.- Ft értékű ajándékcsomag díjazásban részesül.
Különdíjban részesül a legkülönlegesebb karácsonyi sütemény készítője!

karacsonyi-sutemenyek-tarcal

Nevezés:

Nevezni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. Nevezési díj nincs!

Nevezési határidő 2015. december 16. (szerda) 17:00 óra

Nevezésnél kérjük a versenyző nevét, korcsoportját és a nevezett sütemény nevét megadni.

Zsűrizés:

A nevezett süteményekből a kóstolási mennyiséget 2015. december 20-án 09:00-11:00 óra között kérjük leadni a Tarcali Polgármesteri Hivatal alatti Forrás Klubban! Ettől eltérő időpontban nem tudjuk átvenni a nevezett süteményeket!

A zsűri tagjai a versenyt meghirdető bizottság állandó és külsős tagjai.

Eredményhirdetés és díjátadás:  2015. december 20.

Mindenki Karácsonya rendezvény keretén belül a Tarcali Agóra Rendezvénytéren.

A versenyről további információk kérhetők:

Polgármesteri Hivatal Titkársága

Tarcal Fő út 61.

Tel: 0647/580-444

24nov/15

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT

M E G H Í V Ó

A tarcali ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT szeretettel hívja és várja ÖNT és Családját

 1. december 19-én (szombat) 16 órakor a tarcali Római Katolikus Templomban tartandó

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI  KONCERTRE

Közreműködik: Tokaj Város Vegyeskara
Vezényel: Pásztorné Nagy Erzsébet karnagy

A koncert bevételével a Tokaj Város Vegyeskara a tarcali katolikus KARITÁSZ csoport munkáját kívánja támogatni.

♫  Kész a szívem Istenem arra, hogy  énekeljek és zengedezzek.

(Zsolt.108.2.)

24nov/15

Tarcalon is működik a KARITÁSZ!

November 22-én a Római Katolikus templomban a szentmise keretén belül bemutatkozott a helyi Szent Erzsébet Karitász csoport. Szűcs Zoltán plébános atya egy szál rózsával köszöntötte a csoport  nyolc önkéntesét. Megáldotta és megszentelte a csoport lobogóját. Itt sor kerülhetett az első adománygyűjtő akcióra. A csoport tagjai Szent Erzsébet-kenyérkéket nyújtottak át a szentmise résztvevőinek, akik adományaikkal köszönték ezt meg. Mezőzomborra és Mádra is elvittük a  kenyérkéket. A három templomban 200 darab Szent Erzsébet-kenyérkéje került az adakozó hívekhez.  Örömteli, hogy ezen az alkalmon egy Junior-taggal is bővült a csoportunk. De honnan is indultunk?  Egerben, az Egyházmegyei Találkozón ismerkedtünk meg a Karitásszal.

KARITASZ Tarcal 2015 11 22

Ennek hatására néhány rendszeresen templomba járó asszonnyal beszélgettünk a karitatív munkáról, és elhatároztuk, hogy ezt mi is tudnánk csinálni, mert Tarcalon  is vannak rászorulók. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az emberek Tarcalon is segítőkészek, csak nem mindig találják meg a megfelelő eszközt ennek kifejezésére. A csoport 2015. júniusában jött létre. A nyár folyamán havonta összeültünk, ötleteket gyűjtöttünk és tervezgettünk. Az elmúlt hónapok során letisztultak az elképzelések.

A munkánk alapja, hogy:  A Karitász mindig és mindent gyűjt!.  Az önkéntesei – a csoport tagjai – kötik össze az adakozót a rászorultakkal. Tudjuk, sok embertársunk van, aki nem kíván önkénteskedni, de szívesen adakozik, akár névvel, akár névtelenül.

Az életünk során kétféle rászorulóval találkozhatunk: – vannak a szegényen élő rászorulók /velük találkozunk rendszeresen/                                                                    – vannak katasztrófa sújtott rászorulók /hál’istennek velük ritkábban találkozunk/.

Ne felejtsük el, Jézus mit mondott János Evangéliumában: „Mert szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.”

Mi, a tarcali Szent Erzsébet Karitász Csoport az alábbi vállalások mentén szeretnénk tevékenykedni:

– folyamatosan felkutatni a szociálisan rászoruló családokat,

– az idős, egyedülálló beteg embertársainkat rendszeresen felkeresni ,

– szeretnénk a rászoruló gyerekekre jobban odafigyelni, és törődni velük,

Szerény eszközeinkkel próbálunk megoldást találni gondjaik kezelésére.

Fontos, hogy sok jószándékú ember támogassa a Karitász munkáját! Pl. helyi vállalkozók, védőnők, óvónők, iskola, családsegítő, Önkormányzat.

Vallom, hogy a jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik!

                                              Baracskainé Sveda Erzsébet karitász csoportvezető

20nov/15

TARCAL község közigazgatási területén 2015. október 21-től KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATOT FELOLDJA

F I G Y E L E M !

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a B-A-Z. Megyei Kormány Hivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal járási főállatorvosának határozatával:
TARCAL község közigazgatási területén

2015. október 21-től

KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI  zárlatot  feloldja

A 31/2009. (III.27.) FVM rendelet 10. §. (4) pontja alapján az intézkedés alapjául szolgáló utolsó kitöréstől számítva már eltelt a 30 napos megfigyelési idő és az elvégzett vizsgálatok kizárták a betegség állományon belüli terjedését.

                                                                                                                                       Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

17nov/15

H I R D E T M É N Y

Tokaji Járási Hivatala

H I R D E T M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaji Járáshoz tartozó 3 hektár feletti állami földterületek nyilvános árverésére

 1. december 16., 17. és 18. napokon

3526 Miskolc, Blaskovics u 24. Földszint 2. sz. előadóteremben kerül sor.

Az árverésre kerülő 30 darab ingatlan Taktabáj, Tarcal, Tiszatardos és Tokaj településekhez tartozó, főként szántó, rét és legelő művelési ágba sorolt földterület, melyek részletes adatai megtekinthetők a Tokaji Kormányablakban vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) www.nfa.hu honlapján, a 3 ha feletti földrészletek értékesítéséhez kapcsolódó dokumentumokon belül, az értékesítés címszóra kattintva.

Az árverésen árverezőként részt vehet és ajánlatot tehet a helyben lakó földművesnek minősülő természetes személy, személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján. Az árverésen árverezőkén történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.

Árverésre regisztrálni az árverés napján és helyszínén reggel 7.30 és 9.00 óra között lehet.

Az árverést az NFA részéről eljáró személy, a kormányhivatal részéről eljáró személy és közjegyző jelenlétében bonyolítja.

 1. Szabó Rita s.k.
  járási hivatalvezető
06nov/15

Égéstermék elvezetők (kémények) ellenőrzésével, tisztításával és műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos tudnivalók

A kémények megfelelő karbantartása, és időszakos felülvizsgálata mindenkinek érdeke. A családi ház tüzek időnként a nem megfelelő műszaki állapotú kémények miatt következnek be, továbbá az ellenőrzések, tisztítások elvégzése egyes esetekben megelőzheti a szénmonoxid mérgezéseket és biztosíthatja energiatakarékos, kevésbé környezetszennyező tüzelést.

Olyan égéstermék-elvezető berendezés (kémény) nem használható, amelynek falába B-F tűzvédelmi osztályba tartozó épületszerkezet (pl. faanyag) van beépítve, amelynek műszaki állapota nem megfelelő, amelynél a jogszabály szerinti vizsgálatot és tisztítást nem végezték el.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatást kötelező igénybe venni!

 1. Az égéstermék-elvezetők (kémények) ellenőrzési, szükség szerinti tisztításának gyakorisága:
 • a szilárd- és olaj tüzelőanyagokkal üzemeltetett tüzelőberendezéseket, és a gáztüzelő-berendezéseket kiszolgáló égéstermék-elvezetőket (kéményeket), valamint a tartalék kéményeket évente 1 alkalommal,
 • az időlegesen használt ingatlanok esetében – a tulajdonos megrendelése(!) alapján – az égéstermék-elvezetőket (kéményeket) négyévenként

kell ellenőrizni és szükség szerint tisztíttatni.

 1. A kéményseprő – sormunka keretében – az ellenőrzés és szükség szerinti tisztítás alkalmával, 4 évenként elvégzi a égéstermék-elvezető (kémény) kötelező műszaki felülvizsgálatát.

Ha az égéstermék-elvezető (kémény) járatában és tartozékainál az égéstermék lerakódás mértéke ezt indokolja, akkor a kéményseprő gyakoribb ellenőrzést és tisztítást állapíthat meg.

Helyszíni műszaki vizsgálatot kell kérni a kéményseprőtől:

 1. a) égéstermék-elvezető (kémény) használatba vételét megelőzően
 • újonnan épített vagy szerelt, felújított, átalakított égéstermék-elvezető (kémény) esetében,
 • használaton kívül helyezett vagy tartalék (biztonsági) égéstermék-elvezető esetében, vagy
 • tüzelőanyag váltás, tüzelőberendezés csere esetében, valamint
 1. b) meglévő égéstermék-elvezető bontása, funkciójának megváltoztatása, használaton kívül helyezése vagy az égéstermék-elvezetőt érintő átalakítás, felújítás végrehajtását megelőzően.

 

 

A kéményseprő közszolgáltató köteles

A közszolgáltató az időszakos ellenőrzés és a szükség szerinti tisztítás időpontjáról legalább 8 nappal korábban értesíti az ingatlan használóját. Amennyiben ez nem megfelelő, úgy második időpontot jelöl meg a közszolgáltató, és tájékoztatja az ingatlan használóját, tulajdonosát a közszolgáltatás ellátásának ismételt meghiúsulása esetén annak napjától számított 30 napon belüli igénybevételének kötelezettségéről. Ennek elmulasztása esetén a közszolgáltató a tűzvédelmi hatóságot értesíti.

Az időlegesen használt ingatlanok (hétvégi házak stb.) esetében az ellenőrzés esedékességéről az adott év első negyedévében az ingatlan tulajdonosát írásban tájékoztatja.

Az ellenőrzések elmulasztásáról a közszolgáltató értesíti a tűzvédelmi hatóságot.

Az ingatlantulajdonos és ingatlanhasználó köteles

A kéményseprői közszolgáltatást igénybe venni, ha olyan tüzelőberendezést üzemeltet, amelyhez égéstermék-elvezető (kémény) csatlakozik, vagy tartalék égéstermék-elvezetőt tart fenn.

A kéményseprő munkájának ellátását lehetővé tenni és ehhez a szükséges feltételeket biztosítani.

A közszolgáltatásért járó díjat megfizetni.

A műszaki vizsgálatot a fenti esetekben megrendelni.

Amennyiben a közszolgáltató a karbantartás során élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetését észleli, úgy az üzemeltetést azonnal befejezni, és haladéktalanul intézkedni a szabálytalanság megszüntetésére.

Ha a feltárt hiba, hiányosság, szabálytalanság az élet- és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetésével nem jár, úgy a szabálytalanságot legkésőbb a következő ellenőrzés időpontjáig megszüntetni.

Azok az állampolgárok, akik a közszolgáltató időszakos ellenőrzését és az égéstermék-elvezetők (kémények) szükség szerinti tisztítását nem teszik lehetővé, bírságra számíthatnak. A bírság mértéke 5000 – 30000 forintig terjedhet.

Egy kis odafigyeléssel megelőzhetőek a tragédiák, készüljünk fel a fűtési szezonban jelentkező veszélyforrásokra!

Mindezen szabályok betartása ellenére mégis kéménytűz netán CO szivárgással kapcsolatos esemény történt, akkor az égéstermék-elvezető újbóli műszaki felülvizsgálatáig azt használni tilos. A káreseményt követő 30 napon belül a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltség hatósági osztályának munkatársai megjelennek az ingatlan területén a kéményseprő-ipari közszolgáltató képviselőivel, megvizsgálják az égéstermék-elvezetőt és amennyiben indokolt az égéstermék-elvezető használatát megtilthatják annak kijavításáig. Az égéstermék-elvezető újra üzembe helyezésére külön kérelemre indult hatósági eljárást kell lefolytatni a Miskolci Katasztrófavédelmi Kirendeltségen. A tiltás ideje során az égéstermék-elvezető használata tilos a tiltás figyelmen kívül hagyása 5000-30000 Ft közötti tűzvédelmi bírság kiszabását vonja maga után, mely bírság ismételhető.

06nov/15

Szociális célú tűzifa-támogatás igényelhető!

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2015. november 6. napjától

szociális célú tűzifa-támogatás igényelhető.

A kérelem beadásának határideje: 2015. november 30.

Kérelem-nyomtatvány a szociális irodában igényelhető.

A kérelmek elbírálásáról a Képviselőtestület Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottsága dönt.

A tűzifa támogatások kiszállítása a támogatási kérelmek beérkezésének sorrendjében történik.

Tarcal község Önkormányzata

03nov/15

FIGYELEM – KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI ZÁRLAT!

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a B-A-Z. Megyei Kormány Hivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal járási főállatorvosának határozatával:TARCAL község közigazgatási területén

 1. október 21-től

KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI  zárlatot rendel el: MEGFIGYELÉSI zárlat:

 • zárlat alatt álló helyről (pl. udvar, major, telep, legelő, legelőrész, erdő, erdőrész) fogékony állat nem vihető ki, illetve oda nem vihető be. A zárlat alatt álló helyről állati hulla csak a hatósági állatorvos engedélyével, ártalmatlanítás vagy hatósági vizsgálat céljából vihető ki;
 • a kórokozó átvivő aktivitásának idején a fogékony állatokat lehetőség szerint zárt térben kell tartani úgy, hogy azok más fogékony állatokkal kórokozó átvivők útján ne érintkezhessenek;
 • a kórokozó átvivők elszaporodásának megakadályozása érdekében a kórokozó átvivők ellen igazoltan hatékony rovarriasztó vagy rovarirtó szerekkel – a járási hivatal rendelkezése szerint – kezelni kell a zárlat alatt álló állatokat, valamint környezetüket, különös tekintettel a kórokozó átvivők tenyészhelyeire;
 • haladéktalanul be kell jelenteni a hatósági állatorvosnak a megfigyelés alá helyezett állatokon észlelt tüneteket, a betegség tüneteinek megszűnését vagy a állatok elhullását.                                                                                                                                          Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal