All posts by Ács Zsolt

KÖZMEGHALLGATÁST

FIGYELEM! 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Tarcal Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2017. november 28-án (kedden) 17 órától a 6 Puttonyos Borfaluban

KÖZMEGHALLGATÁST 

(Falugyűlést) tart. 

Tarcal Község Önkormányzata

Szép korúak köszöntése

Butta László polgármester úr és Szász Béláné intézményvezető asszony az Idősek Napja alkalmából  köszöntötte  a település legidősebb lakosát, a 94 éves özvegy Szabó Lajosnét, és a település legidősebb férfi lakosát, a 90 éves Szegedi Sándort.

Mindkettejüknek, a község lakosainak nevében is, kívánunk még további  jó egészséget és még további boldog esztendőket!

Idősek Napja

Idősek Napja

 

 Településünkön idén is megrendezésre került az Idősek Napja.  A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Török Dezső, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei közgyűlés elnöke, Butta László polgármester és Koncz Ferenc Szerencs város polgármestere.

A szépkorúak szórakoztatásáról  a Miskolcról érkezett művészek gondoskodtak, közülük is ki kell emelni Ötvös Évát, aki tarcali születésű.

Az eseményen köszöntötték a megjelentek közül a legszebb korú hölgyet, Varga Gyulánét, és a legszebb korú urat, Bócsi Lajost.

Köszöntötték továbbá az 55. házassági évfordulóját ünneplő Posta Lajost és feleségét, Harasztosi Ilonát.

De az 50. házassági évfordulójukat ünneplőkről sem feledkeztek meg, így köszöntötték Oláh Zoltánt, és feleségét, Czimbalmos Margitot, valamint Szabó Gyulát és feleségét Király Katalint.

Köszönet a szervezőmunkáért Szász Béláné intézményvezető asszonynak és az ÖNO munkatársainak.

Mikulás Szolgálat

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ…MINDJÁRT ITT A TÉLAPÓ!

MIKULÁS SZOLGÁLAT

December 5-én (kedden) és december 6-án (szerdán) 16 órakor a hagyományoknak megfelelően, községünket is meglátogatja és körbejárja a Mikulás.

Aki igénybe szeretné venni a szolgáltatását, kérem, juttassa el 2017. december 1-én 16 óráig a névvel és a címmel ellátott csomagot a Borfaluba.

A többit mi intézzük!

A szolgáltatás díja: 400 Ft/csomag

Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum

A projekt tartalmának bemutatása: 

Onga  Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja humánerőforrásának fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A városban és a környező településeken az elmúlt évek során folyamatosan növekszik a tartósan, hosszútávon munkanélküliek aránya, elsősorban a munkanélküli ellátásból kikerülő, de elhelyezkedni nem tudók száma. A problémát felismerve a Város Önkormányzata a hasonló kihívásokkal küzdő környező településekkel történő közös fellépést tűzte ki célul a térség foglalkoztatás-fejlesztésének ösztönzése érdekében.

 

 Ehhez a törekvéshez biztosított pályázati forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című konstrukció. A támogatásra érdemesnek ítélt, három év időtartamú projekt keretében Onga Város Önkormányzatának lehetősége nyílik széleskörű partnerségi együttműködéssel foglalkoztatási paktum létrehozására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Járási Kormányhivatalok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a térség munkaadói között, 21 környező önkormányzat és 25 település bevonásával. A paktumhoz csatlakozó önkormányzatok lehetővé teszik képzési és foglalkoztatási programok megvalósítását a köz- és gazdasági szféra partnerségében, valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A projekt emellett kedvező bértámogatási lehetőségeket és egyéb szolgáltatásokat biztosít a térség munkaadói számára.

 

A program fő célja, hogy párbeszédre, együttműködésre ösztönözze a projektben részt vevő települések munkaerő-piacának szereplőit a foglalkoztatás gondjainak enyhítése érdekében. A projekt megvalósítása során a helyi vállalkozások megfelelő munkaerőhöz jutnak, ugyanakkor a hátrányos helyzetű célcsoportokban csökken a munkanélküliség aránya, ami a térség megfelelő humánerőforrásának biztosításához és gazdasági versenyképességének növekedéshez vezet. A projekt eredményeként helyi igényeknek megfelelő képzési és támogatási rendszer jön létre, melynek keretében 330 fő kerül bevonásra munkaerő-piaci programokba, továbbá 108 fő munkához való hozzásegítése is megvalósul (legalább 6 hónapon keresztül), ezen túl 215 fő képzése és 75 fő részére egyéb szolgáltatás nyújtása (tanácsadás, tréning stb.) is a része a programnak, ekképpen javítva a projektben részt vevő települések foglalkoztatási mutatóit. 

2017-es versmondó verseny

KARÁCSONYVÁRÓ VERSMONDÓ VERSENY

Tarcal Község Önkormányzata – Közművelődési feladatellátás

óvodásoknak és kisiskolásoknak versmondó versenyt hirdet

Karácsony alkalmából.

A verseny célja: a vers élményének, szépségének átéreztetése, a versek világának megismertetése és megszerettetése, valamint a tehetséggondozás, a beszédkészség, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.

 

A megmérettetésre három korcsoportban várjuk tarcali gyermekek jelentkezését:

I. korcsoport       – óvodások szabadon választott verset mondhatnak el.

          II. korcsoport       – általános iskola 1.-2. osztályosai szabadon választott verset mondhatnak el.

          III. korcsoport      – 3.-4. osztályosoknak egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadni.

Kötelező vers: Csanádi Imre:A karácsony akkor szép

Az előadásra kerülő vers időtartama maximum 5 perc.

Minden indulót megkérünk, hogy a versenyre hozza magával az elmondani kívánt vers fénymásolatát.

Információ és jelentkezés:

Jelentkezési határidő:                                                              A verseny időpontja:

  1. november. 24 péntek                                     2017. december 1. péntek 15 óra

Jelentkezés helye:                                                                 A verseny helye:

Községi Könyvtár, Tarcal Árpád út 1. vagy         „6 puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

„6 puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

Az értékelés szempontjai:

– a korosztálynak megfelelő versválasztás                     – szép kiejtés, kifejező beszéd

– folyamatos, érthető versmondás                                   – élvezetes előadás.

Díjazás

Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.

Valamennyi gyermeket megajándékozzuk.

MONDD EL KEDVENC VERSED S MÁRIS NYERTÉL!

 

27okt/17

1956-os ünnepség Tarcalon.

Településünk is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. A Borfaluban lévő Konferencia Központban szépszámú érdeklődő jelenlétében először Butta László mondta el ünnepi köszöntőjét. Aztán Bártfainé VargaTovább...