A projekt megnevezése:
FORGALOMCSILLAPÍTÓ ÉS KERÉKPÁROS LÉTESÍTMÉNYEK MEGVALÓSÍTÁSA TARCAL KÖZSÉG KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSE ÉRDEKÉBEN
Támogatás összege: 80.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00005
A projekt kezdete: 2017. 07. 01.
A projekt befejezése: 2019. 03. 31.

Projektünk az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Stratégiában megfogalmazott fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó célok teljesüléséhez is nagymértékben hozzájárul. A projekt műszaki tartalmának kidolgozásakor figyelembe vettük, hogy valamennyi közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételek kerüljenek megteremtésre. Tervezéskor betartásra került a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdése, valamint a projektünk eredménye illeszkedik a megyei ITP-hez.
A fejlesztés várható eredményei:
• közlekedésbiztonság növekedése,
• a közút kapacitásának növekedése,
• a kerékpárosok számának növekedése,
• a balesetveszély csökkentése,
• település részeket összekötő kerékpáros barát útvonal kialakítása, kerékpárutak hálózatosodásának elősegítése,
• a településen található munkahelyek összekapcsolása különböző településrészekkel, illetve a településközponttal, illetve a vasútállomásra vezető kerékpárút által a környező településekkel, elősegítve az ott dolgozók munkába járását (Szerencs, Miskolc, Nyíregyháza stb.)
• az éghajlatváltozás mérséklése: a kevesebb CO2 kibocsátás érdekében, biztonságos kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése,
• a népesség megtartása, közérzetjavítás.
Projektünk megvalósítása az alábbi megyei ITP-ben megfogalmazott célok megvalósulásához járul hozzá:
• Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1-es prioritás)
• Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2-es prioritás)
• Alacsony szén-dioxid kibocsátású gazdaságra való áttérés kiemelten a városi területeken (3-as prioritás)
• Megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, foglalkoztatás ösztönzés és társadalmi együttműködés (5-ös prioritás)
Műszaki tartalom részletezése: Jelzőlámpás forgalomirányítást terveztünk a 38. sz. út Tarcal belterületi szakaszán a következő csomópontoknál: – Fő u. – Sport tér – Fő u. – Keresztúri út (3616. j. ök. út) – Fő u. – Vasút u. A Keresztúri útnál (3616.
j. ök. út) 3 ágú lesz a jelzőlámpás irányítás, a többi csomópontban 2 ág kerül kialakításra. A Keresztúri útnál és a Vasút utcánál gyalogos-kerékpáros, a Sport térnél csupán gyalogos átvezetés lesz, melyek bejelentkezős vezérlést kapnak. A jelzőlámpás irányítás mellett burkolati jelek és Kresz táblák is kialakításra, lehelyezésre kerülnek.
A kerékpáros létesítmény tervezett kialakítása a következőképpen alakul: kerékpáros nyom: 0+000 – 0+700 km. szelvények között A tervezett kerékpáros nyom csatlakozik a Tarcal belterületi kerékpáros létesítményekhez, mely ezáltal hozzájárul a kerékpáros hálózat fejlesztéséhez. Külön beruházás keretében kerékpár tároló létesül a tarcali vasútállomásnál. A tervezett kialakítások (jelzőlámpás forgalomirányítás) hozzájárulnak a kerékpáros létesítmény biztonságos használatához és üzemeléséhez. A tervezési területen viszonylag élénk kerékpáros forgalom tapasztalható, a csekély mértékű szintkülönbségek következtében a terület alkalmas is a kerékpározásra. A tervezett kerékpáros nyom kiépítésével a munkahelyek, közintézmények, kereskedelmi-, szolgáltató- és oktatási létesítmények kerékpárral való megközelíthetősége számottevően javulna, valamint biztosítottá válna a települések közötti hivatásforgalmú közlekedés biztonságos lebonyolítása. A tervezés során figyelembe kellett venni a meglevő adottságokat, a beépítési viszonyokat, növényzetet, a meglevő közműveket és szerelvényeik elhelyezkedését, és a meglévő telekhatárokat is. A kerékpáros nyom kezdőszelvénye a Fő u. – Vasút u. csomópontjában helyezkedik el, a végszelvény a vasútállomásnál található.
Helyszínrajzi kialakítás Forgalomcsillapítás (forgalomirányító jelzőlámpák) kialakítása: – Fő u. – Sport tér: két ágú közúti jelzőlámpás irányítás, valamint bejelentkezős vezérlésű gyalogos átkelőhely kerül kialakításra. – Fő u. – Keresztúri út (3616. j. ök. út): három ágú közúti jelzőlámpás irányítás, valamint bejelentkezős vezérlésű gyalogos és kerékpáros átkelőhely kerül kialakításra. – Fő u. – Vasút u.: két ágú közúti jelzőlámpás irányítás, valamint bejelentkezős vezérlésű gyalogos és kerékpáros átkelőhely kerül kialakításra. A tervezett létesítmények megvalósítása miatt idegen terület igénybevétele nem szükséges. Mivel a tervezett létesítmények állami közút, illetve önkormányzati területén épülnek, ezért valósul meg a beruházás konzorciumi együttműködés keretében a Közút Nonprofit Zrt-vel.
A jelzőlámpás csomópontok kialakítása a következő helyszínek biztonságos megközelítését teszik lehetővé:
1. Református és Katolikus templom, zarándok sétány.
2. Ifjúsági lakótelep
3. Játszótér, fitness park, futballpálya.
Mindhárom csomópont gyalogos forgalma jelentős. A kerékpáros létesítmény által elérhetővé válik a Prügyi Mezőgazdasági Zrt. telephelye, Él-KO Kft. központi irodája, a vasútállomás és az Andrássy Rezidencia, továbbá érint egy Élelmiszer Zöldség és
Gyümölcsboltot és két kávézót 100 m-en belül, ahol a kerékpározók felfrissülhetnek. A vasútállomás elérhetősége kerékpárral lehetővé teszi a Miskolcra, Szerencsre, Nyíregyházára stb. járó dolgozók rugalmasabb közlekedésének lehetőségét és turisztikai szezon idején a vonattal érkező kerékpáros turisták útvonalának bővítési lehetőségét. A projekt végrehajtására 14 hónapot tervezünk, mely költséghatékony módon, reális és takarékos költségvetéssel kerül megvalósításra. A kivitelezési és a fenntartási időszakban az eredmények pénzügyi finanszírozása biztosított. A projekt tervezésekor a belső arányokra vonatkozó előírásokat figyelembe vettük, összhangban a meghatározott célokkal.
A projekt megvalósítása során 5 mérföldkövet terveztünk, melyek egymásra épülve, logikusan kerültek meghatározásra:
1. mérföldkő (a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 8 hónapon belül): a projekt tartalmi-műszaki előkészítésének költségeinek elszámolása
2. mérföldkő (a támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10 hónapon belül): a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzés költségének elszámolása
3.-4. mérföldkő (a kivitelezés 50-100%-os készültségi szintjénél): a beruházás költségei, projektmenedzsment és a projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatások költségeinek elszámolásai
5. mérföldkő: a projekt keretében folyamatos teljesítéssel kerékpáros közlekedést népszerűsítő és közlekedésbiztonsági célú szemléletformáló kampány kerül megvalósításra a projekt kezdetétől annak fizikai befejezésének napjáig az alábbi tartalommal:
– kerékpáros kultúra emelésére hivatott népszerűsítő, oktató, ösztönző kampányok, rendezvények, bebiciklizés megvalósítása;
– információs kiadványok készítése, megváltozott forgalmi rendet és/vagy új KRESZ szabályokat ismertető kampányok lebonyolítása és kiadványok kiadása;
– gépjárművezetők számára a kulturált együtt közlekedésre felhívó kampány(ok) megvalósítása.
A projekt keretében kialakításra kerülő kerékpárút hossza hozzájárul a megyei ITP-ben meghatározott „Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza” megnevezésű indikátor célértékének eléréséhez. A projekt klímakockázatot nem hordoz.
Jelzőlámpás forgalomirányítást terveztünk a 38. sz. út Tarcal belterületi szakaszán a következő csomópontoknál: – Fő u. – Sport tér – Fő u. – Keresztúri út (3616. j. ök. út) – Fő u. – Vasút u. A Keresztúri útnál (3616. j. ök. út) 3 ágú lesz a jelzőlámpás irányítás, a többi csomópontban 2 ág kerül kialakításra. A Keresztúri útnál és a Vasút utcánál gyalogos-kerékpáros, a Sport térnél csupán gyalogos átvezetés lesz, melyek bejelentkezős vezérlést kapnak. A jelzőlámpás irányítás mellett burkolati jelek és Kresz táblák is kialakításra, lehelyezésre kerülnek. A kerékpáros létesítmény tervezett kialakítása a következőképpen alakul: – kerékpáros nyom: 0+000 – 0+700 km. szelvények között A tervezett kerékpáros nyom csatlakozik a Tarcal belterületi kerékpáros létesítményekhez, mely ezáltal hozzájárul a kerékpáros hálózat fejlesztéséhez. Külön beruházás keretében kerékpár tároló létesül a tarcali vasútállomásnál.

Megvalósítási helyszínek:
3915 Tarcal, Fő út 91.
3915 Tarcal, Fő út 25.
3915 Tarcal, Sport tér 20.
3915 Tarcal, Vasút u. 1-27.

Letölthető dokumentumok