A projekt megnevezése:
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA TARCAL KÖZSÉGBEN
Támogatás összege: 45.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-4.1.1-16-BO1-2017-00008
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt befejezése: 2019. 11. 30.
 
Tarcal község Borsod-Abaúj-Zemplén megye keleti szélén, az Eperjes-Tokaji hegylánc legdélebbi nyúlványának a Bodrog- és a Taktaköz síksága között a tengerszint felett 516 m magasan kiemelkedő tokaji Nagy-hegy lábánál épült. A község területe 53,7 km2, melynek lakott területét ÉNy-DK irányban a Főút vágja ketté, mely egyben a Szerencset és Tokajt összekötő közlekedési út, illetve választóvonal is a közel kúp alakú, oldalát mély völgyekkel, nyergekkel nyúlványokra, oldalcsúcsokra és gerincekre tagolt hegy, valamint a vadvizekkel, holtágakkal, mesterséges csatornákkal és természetes vízfolyásokkal sűrűn behálózott síkság. Lakónépessége a KSH 2015. év eleji adatai alapján 2866 fő volt, népsűrűsége pedig 53,37 fő/km2. Tarcal a Tokaji járásban található. A Tokaji járás a kedvezményezett járásokon – komplex mutatója (társadalmi és demográfiai, lakás és életkörülmények, helyi gazdaság és munkaerő-piaci, valamint infrastruktúra és környezeti mutatókból képzett, összetett mutatószám) kisebb, mint az összes járás komplex mutatójának átlaga – belül az egyik, így a fejlesztendő járások közé tartozik.

A projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztés tartalma:

A tervezett felújítás és bővítés során a meglévő alaprajz az alábbi funkcióval kerül kiegészítésre:

Akadálymentes mosdó, takarítószer készül. A Személyzeti tartózkodó/öltöző bővítésre, a személyzeti mosdó átalakításra kerül. Akadálymentes rámpa, részben tornáccal fedve. Babakocsi tároló a tornác alatt. Akadálymentes parkoló.

Beépítés módja: Ikresen csatlakozó, a bővítés során nem változik A felújítás illetve bővítés során a lapostetős rész felett a régi épületrész magastetős tetőtömege folytatásra kerül. Az L-alakú tornác félnyereg tetővel csatlakozik a fő épülettömeghez. A bővítés és átalakítás után az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre:
– Terhes gondozó
– Váró
– Akadálymentes mosdó
– Előtér
– Babakocsi tároló
– Személyzeti tartózkodó/öltöző
– Személyzeti mosdó
– Takszer + raktár + gépészet

A takarítószer tároló szekrény és a falikút a gépészeti helyiségben kerül elhelyezésre. A keletkező hulladék tárolása zárt hulladéktárolóban fog történni.

Az épület felújítása során az alábbi energia hatékonysági fejlesztéseket tervezünk:
– homlokzati hőszigetelés
– homlokzati nyílászárók cseréje
– padlásfödém hőszigetelése
– kazáncsere (A felújítás után az épület a „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni.)

Azbesztmentesítés:
Az épületben szórt azbeszt nem található, ezért az azbesztmentesítés nem kötelező feladat.

Akadálymentesítés:
A tervezett beruházás egy meglévő ingatlan felújítása, ezért projektarányos akadálymentesítést kívánunk megvalósítani.

Az akadálymentesítés az alábbi elemekből fog állni:
– akadálymentes parkoló
– akadálymentes rámpa
– akadálymentes bejárat akadálymentes belső közlekedés a váróban és a terhes gondozóban
– akadálymentes mosdó

A tervezett akadálymentesítés megfelel a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek.

Szerkezeti leírás:

A tervezett új épületrészek az alábbi szerkezetekből lesznek kialakítva, illetve az átalakítás és felújítás során az alábbi új szerkezetek kerülnek beépítésre:

Hagyományos épületszerkezetek: falazott falszerkezet, falazott tornácpillérek, fa ácsszerkezet, faszerkezetű nyílászárók.

Tervezett új szerkezetek Alapozás:
– beton monolit pontalap, sávalap

Szerkezeti falak: Porotherm falazóelem, km. tégla kifalazások

Tornác pillér:
– falazott tégla vakolva ill. látszó terméskő pillér

Kiváltások, gerendák:
– acél és elemmagas kerámia kiváltók

Födém:
– vb. födém (új rész felett)

Tetőszerkezet:
– fa ácsszerkezet
– tornác: látszó faszerkezet

Válaszfalak:
– falazott tégla válaszfal

Nyílászárók:
– homlokzati nyílászárók: hőszigetelt fa nyílászárók
– belső ajtók: acéltokos, laminált tömör belső ajtók

Tetőhéjalás:
– kerámia szalagcserép

Bádogozás, eresz kialakítás:
– fém bádogozás, szürke színben

Hőszigetelés:
– padlóban: lépésálló polisztirol tábla
– hőszigetelt falon: táblás polisztirol
– padlásfödémen: ásványgyapot Vízszigetelések:
– bitumenes vastaglemez szigetelés padlószigetelés
– PE technológiai szigetelés

Padlóburkolatok:
– kerámia burkolat
– PVC burkolat

Homlokzati felület:
– homlokzati vékonyvakolat, világos színben

Térburkolatok:
– beton térkő burkoló elemek

Egyéb elemek:
– mázolt acél + lazúrosan kezelt faszerkezetű korlát és fogódzó a rámpa, a lépcső és a tornác mellett.

HELYISÉGKIMUTATÁS
Felújítás Váró kerámia burkolat 33,14 m2
Terhes gondozó kerámia burkolat 19,89 m2
Személyzeti tartózkodó / öltöző PVC burkolat 9,63 m2
Személyzeti mosdó kerámia burkolat 2,76 m2
Személyzeti WC kerámia burkolat 1,53 m2
Előtér kerámia burkolat 3,08 m2
Felújítás összesen 70,03 m2
Bővítés, építés Takarítószer + raktár + gépészet kerámia burkolat 4,92 m2
Akadálymentes mosdó kerámia burkolat 5,28 m2
Babakocsi tároló beton térkő burkolat 13,16 m2
Akadálymentes rámpa és lépcső beton térkő burkolat 17,54 m2
Bővítés, építés összesen 40,9 m2
Udvar: beton térkő, burkolat, gyep 153,18 m2

A meglévő épület helységei jelenleg sem higiénia, sem műszaki, sem energetikai, sem esztétikai szempontból nem felelnek meg az érvényben lévő előírásoknak és a mai kor követelményeinek, e mellett az épület akadálymentes használata sincs biztosítva. Az épületben dolgozó szakemberek számára, a munkájukhoz szükséges törvény által előírt feltételeket, a 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendelet és A 49/2004 (V.21.) SZCSM rendelet iránymutatását betartva kívánjuk biztosítani projektünk keretében. Célunk a védőnői szolgálat épületének felújítása, az egészségügyi szolgáltatások magasabb színvonalának megteremtéséhez hozzájárul. Projektünk keretében szakembereink részére eszközöket is kívánunk beszerezni, melyek nagymértékben segíteni fogják mindennapi munkájukat és munkavégzésükhöz nélkülözhetetlen. A jelenleg rendelkezésre álló eszközök vagy elavultak, vagy nem állnak rendelkezésre vagy már nem is működnek. A beruházás eredményeként létrehozunk egy korszerű, modern, minden igényt kielégítő projektarányos akadálymentesítéssel ellátott épületet, mellyel megteremtve az infrastrukturális hátteret azon tevékenységek és feladatok ellátásához szakembereink részére, mely feltétele annak, hogy javítsuk lakosaink mentális és egészségügyi helyzetét. Célunk az egészségügyi alapszolgáltatás minőségi és hatékonysági javítása, mindenki számára elérhetővé tétele, a szolgáltatás megfelelő intézményi hátterének biztosításával, mely segít a foglalkoztatási szint további növekedésében. Projektünk keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztések hozzájárulnak a Semmelweis Tervben és az „Egészséges Magyarország 2014-2020” című Egészségügyi

Ágazati Stratégiában foglalt célkitűzések megvalósulásához. A védőnői szolgálat fejlesztésének eredményeként kívánjuk elérni, hogy hozzá járuljunk lakosaink foglalkoztathatóságának javításához, az életkörülményeikben rejlő területi különbségek mérsékléséhez, illetve a társadalmi összetartozás erősítéséhez. Az ellátottak száma 318 fő. A projektünk megvalósításának eredményeként kívánjuk elérni, hogy kiegyenlítődjenek, javuljanak a most megfigyelhető különbségek. A fejlesztéssel érintett szolgáltatás érvényes műszaki engedéllyel és OEP finanszírozási szerződéssel rendelkezik.

Projektünk megvalósításával egyenlő hozzáférést biztosítunk mindenki számára, növeljük az a védőnői szolgálat hatékonyságát, ezzel elkerülve a szegregációs folyamatok beindulását, erősödését.

Projektünk célja továbbá a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Integrált Területi Programjában megfogalmazott alábbi célokhoz való hozzájárulás:

  • Térségi gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére (1. prioritás) •Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés (2. prioritás)
  • A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése és a társadalmi együttműködés erősítése (4. prioritás)

Projektünk keretében fejleszteni kívánt háziorvosi praxis feladatellátási körzete Sóstófalvára is kiterjed, de jelen pályázat keretében ott nem valósul meg fejlesztés, a település hozzájáruló nyilatkozatát csatoljuk a támogatási kérelmünk mellékleteként. Tarcal község nem rendelkezik fekvőbeteg ellátással. Beruházásunkat költséghatékony módon, reálisan és takarékos költségvetéssel kívánjuk megvalósítani. A tervezésekor törekedtünk a racionális használatot biztosító belső kialakításra, a közlekedési területek minimalizálására, az egyes funkciók legmegfelelőbb betöltésére és Nyilatkozom, hogy projektünk a felhívás által elvárt valamennyi esélyegyenlőségi, környezeti jogszabálynak megfelel, és az energiafelhasználásra, a projekt környezetének ökológiai állapotára, a vizek állapotára és a klímaváltozásra nincs hatással. Nyilatkozom, hogy a beruházás révén megvalósítani kívánt energiahatékonysági fejlesztéseket ezen felhívás keretében kívánjuk megvalósítani, a TOP-3.2.1 felhívásból támogatást nem veszünk igénybe.

A beruházás a Helyi Esélyegyenlőségi Program figyelembevételével került megtervezésre. A közvetlen és konkrét fejlesztési célokon keresztül biztosítható – az Önkormányzat azon meggyőződése -, hogy a környezet állapotának minőségi javulása, a település környezetminőségének jobbá tételének záloga a tiszta környezet megteremtése, mely pozitívan hat a lakosság közérzetére, egészségi állapotára, életminőségére. A község esztétikai értékének javítása, növelése által elérhető a lakosság lakóhelye értékei iránti felelősségérzetének fejlesztése, ezáltal a társadalmi kohézió szorosabbá válása. Ez utóbbi magában hordozza az esélyegyenlőség feltételeinek teljesülését is.

Megvalósítási helyszín:
Tarcal, Árpád u. 6.

Letölthető dokumentumok