TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT IDŐSEK KLUBJA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSE ÚJ ÉPÜLETBEN VALÓ ELHELYEZÉSSEL
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT ÉPÜLETÉNEK BŐVÍTÉSE ÉS FELÚJÍTÁSA TARCAL KÖZSÉGBEN
Tarcal község Önkormányzata közbeszerzési eljárást írt ki: Forgalomcsillapító és kerékpáros létesítmények megvalósítása Tarcal község közlekedésfejlesztése érdekében

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról
A teljesítésbe bevonásra kerülő műszaki szakember (építésvezető) szakmai önéletrajza
Ajánlattételi felhívás
Dokumentáció és szerződés-tervezet
Nyilatkozat a felelősségbiztosításról
Nyilatkozat a Kbt. 134. § (5) bekezdése alapján
Nyilatkozat ajánlattevő státuszáról
Nyilatkozat kizáró okokról
Tarcal-útépítési engedély
Közúti jelzőlámpa munkarész
Közvilágítási munkarész
Útépítési munkarész
Bontási jegyzökönyv EKR000351812018
Vállalkozási szerződés
Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

Tarcal Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást írt ki Szociális alapszolgáltatás ellátása, Idősek Klubja felújítása I.ütem

Végleges összegezés az ajánlatok elbírálásáról 70 § szerinti

Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

Ajánlattételi felhívás és dokumentáció

Közbeszerzési dokumentumok

Tarcal Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást írt ki: Bel- és csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása, kialakítása Tarcal Községben

Szerződés

Gazdasági szereplők

Végleges összegezés az ajánlatok elbírálásáról 70 § szerinti

Bontási jegyzőkönyv és jelenléti ív

AF módosítás ajánlattételi határidő hosszabbítás

Bel-és csapadékvíz elvezető rendszer – AF és dokumentáció ellenjegyzett

Közbeszerzési dokumentumok