A KÖZSÉGI KÖNYVTÁR JELENLEG ÁTALAKÍTÁSOK MIATT A 6 PUTTONYOS BORFALU IRODAHÁZÁBAN MŰKÖDIK (RÁKÓCZI U. 4.SZ. ALATT) MUNKAIDŐBEN HÉTFŐ-PÉNTEK 8-16 ÓRÁIG.

II.Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár
KSZR (Könyvtárellátási és szolgáltató rendszer) keretein belül működő Tarcali Könyvtár
E-Magyarország Pont
 
Cím: Tarcal, 3915 Árpád út. 1. fsz. 1.
 
Könyvtáros: Györgyné Újvári Mária +36-30/626-1977
Email: tarcalkonyvtar@gmail.com

A község könyvtára a Klapka György Általános iskola épületében működő könyvtár.

A 2020-ban megújult könyvtár áttekinthető, felfrissült kínálattal és berendezéssel várja az olvasni, művelődni vágyókat.
 
A 6000 könyvből álló gyűjtemény öt részre tagolódik:

• szakkönyvek
• szépirodalom
• kézikönyvek

újdonságként kialakításra került

• egy gyermeksarok, foglalkoztatóval
• helytörténeti gyűjtemény
 

1. A könyvtári szolgáltatások igénybevétele, beiratkozás

A használók köre

A könyvtár szolgáltatásait igénybe veheti lakóhelyre, állampolgárságra való tekintet nélkül bárki, aki az intézménybe belép. Szolgáltatásainkat akkor veheti igénybe, ha személyesen regisztrál és elfogadja és betartja a könyvtárhasználat szabályait.

Ingyenes, tagsághoz nem kötött szolgáltatások

A könyvtár szolgáltatásai közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen:A könyvtár helyben nyújtott alapszolgáltatásai:

 • könyvtárlátogatás
 • a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek használata,
 • az állományfeltáró eszközök használata,
 • információ a könyvtár és a könyvtári rendszer szolgáltatásairól
 • könyvtári dokumentumok helyben használata
 • könyvtári tájékoztatás
 • közhasznú információ szolgáltatás

Irodai szolgáltatásaink közül az alábbiak vehetők igénybe térítésmentesen:

 • e-ügyintézés segítése

Ide tartoznak továbbá azok a szervezett események, amelyek a könyvtár saját szervezésében, vagy oktatási-nevelési intézményekkel együttműködésben valósulnak meg:

 • csoportfoglalkozások, könyvtári órák tartása
 • könyvtári rendezvények szervezése

 Beiratkozás
A beiratkozáshoz személyi igazolvány, vagy más, a személy azonosítására hivatalosan elfogadott okmány (pl. útlevél) szükséges. Az ezekkel nem rendelkezők esetében pedig személyi igazolvánnyal vagy az említett okmánnyal rendelkező felnőtt jótállása szükséges.

Aki tagságot kíván létesíteni a könyvtárban, annak kötelező megadnia a következő adatokat:
Név
Anyja neve
Születési hely és idő
Lakcím
Elérhetőség (telefonszám vagy e-mail)

A beiratkozás ingyenes. 

 • A beiratkozással a tagok vállalják, hogy a könyvtár házirendjét és szabályait megismerik, és a könyvtár használatakor ahhoz tartják magukat.
 • A tagság mindenki számára egy évre érvényesíthető, egy év után meg kell újítani. A megújításkor adategyeztetés történik.
 • Lakcímváltozást az olvasó köteles bejelenteni a változást követő két héten belül. 

Tagsághoz kötött ingyenes szolgáltatások

Érvényes tagsággal rendelkező látogatóink számára a fenti szolgáltatásokon kívül további térítésmentes szolgáltatásokat biztosítunk:

 • kölcsönzés (könyv, folyóirat, elektronikus dokumentumok)
 • könyvtárközi kölcsönzés
 • internethasználat 

Térítésköteles szolgáltatások tagsághoz kötve

Tagsághoz kötött szolgáltatások között egy olyan szolgáltatás van, ami esetenként térítést igényel. A könyvtárközi kölcsönzést érvényes tagsággal rendelkező olvasóink bármikor igénybe vehetik, nem maga a szolgáltatás térítésköteles. De amennyiben a postázással a könyvtárnak költsége keletkezik, azt továbbhárítja az olvasóra. Ezt a tényt minden aktuális könyvtárközi kérésnél tudatni kell az olvasóval, és csak akkor szabad megindítani a könyvtárközi kérést, ha az olvasó vállalja a feltételeket. 

Nyitva tartás

A könyvtár nyitva tartása heti 20 óra. Rendes nyitva tartása a következőképpen alakul:

Hétfő: 8-16
Kedd: 8–16
Szerda: 8-16
Csütörtök: 8-16
Péntek – Vasárnap: ZÁRVA

Ünnepek, rendezvények miatt a könyvtár megszakíthatja a nyitva tartását, erről látogatóit – amennyiben módjában áll – az esemény előtt legalább két héttel értesíti.

2. Kölcsönzés, hosszabbítás

Kölcsönzés

A könyvtár beiratkozott olvasói számára biztosított szolgáltatása a kölcsönzés.

 • Kölcsönözhető a könyvtár teljes állománya, kivételt képeznek a lexikonok, enciklopédiák, és a helyismereti gyűjtemény zárt része.
 • Saját olvasójegyre egy alkalommal, maximum 6 dokumentum kölcsönözhető. Ezt a számot csak a könyvtáros engedélyével lehet túllépni, és olyan mértékben, ahogyan azt a könyvtáros meghatározza.
 • A kölcsönzési határidő három hét.
 • Folyóirat 1 hétre
 • egyéb (DVD, video, CD) 2 hétre

Hosszabbítás

 • A kölcsönzést kétszer lehet meghosszabbítani, ezt a könyvtárosoktól kell kérni.
 • Automatikus hosszabbításra nincsen lehetőség. A hosszabbítás újabb három hétre szól.
 • Hosszabbítást kérni lehet személyesen a könyvtárban, vagy telefonon vagy e-mailben.

3. Előjegyzés és könyvtárközi kölcsönzés

Előjegyzés

 • Érvényes tagsággal rendelkező olvasóinknak lehetősége van adott dokumentumra előjegyzést kérni. Az ily módon előjegyzésbe került dokumentumot a könyvtáros a beérkezésekor félreteszi, és értesíti az olvasót, hogy a dokumentum hozzáférhető.
 • Előjegyzett könyvet maximum két hétig tart a könyvtár, ha az olvasó nem jön érte és nem jelez vissza, a könyv két hét után kiadható.

Az előjegyzéseket a könyvtár a Corvina rendszerben tartja nyilván.

Előjegyzést kérni lehet személyesen a könyvtárban, telefonon vagy emailben.

Könyvtárközi kölcsönzés

 • Könyvtárközi kölcsönzést kérhet minden érvényes tagsággal rendelkező olvasónk. A szolgáltatás igénybevétele előtt a könyvtáros köteles tájékoztatás adni ennek mibenlétéről és feltételeiről.
 • A könyvtárközi kéréseket a könyvtár elsősorban a megyei könyvtárnak igyekszik címezni, más könyvtárhoz csak akkor fordul, ha adott dokumentum ott nem lelhető fel. A könyvtárközi kölcsönzésben érkezett könyvek kölcsönzést, használatának módját mindig a küldő könyvtár határozza meg, ahhoz alkalmazkodni kell.
 • A könyvtárközi kéréseket a könyvtár az ODR portálon, valamint ezzel párhuzamosan papíralapon, saját nyomtatványán tartja nyilván.
 • Könyvtárközi kölcsönzést kérni személyesen lehet a könyvtárban.
 • A könyvtárközi kölcsönzés a beiratkozott könyvtárhasználók részére ingyenes

4. Késés, dokumentumok rongálása, elvesztése, térítés
 
Késedelem

 • A kölcsönzési határidő lejárta a könyvtár rendszeresen felszólítja késedelmes olvasóit, hogy a náluk kölcsönzésben lévő dokumentumokat hozzák vissza a könyvtárba. Aki ennek a felszólításnak nem tesz eleget, attól a könyvtár megvonhatja a jogot a további kölcsönzéstől, illetve tagságtól.
 • Kistelepülési, KSZR könyvtárakban késedelmi díj megfizetése sincs.

 

Elveszett, megrongált dokumentumok megtérítése

 • Ha a kölcsönzött dokumentumot az olvasó elveszíti, vagy állapotában olyan mértékű kár keletkezik, ami nem teszi lehetővé a további használatot, vagy az állományba való elhelyezést, akkor az olvasónak meg kell térítenie a kárt a könyvtár felé.
 • Amennyiben az adott dokumentum kereskedelmi forgalomban kapható, az olvasó köteles a megrongált vagy elveszett dokumentumból másikat venni, és azt a könyvtárnak beszolgáltatni. Ebben az esetben a könyvtár nem csak új könyvet fogad el, hanem megfelelő állapotú antikvár, használt könyvet is.
 • Ha erre nem adódik mód, akkor az olvasó a megrongált vagy elveszett dokumentum aktuális beszerzési árát köteles a könyvtár számára befizetni megtérített követelés jogcímen. Az aktuális beszerzési árat a könyvtár az internetes honlapok vagy portálok segítségével állapítja meg. Végső esetben – ha semmilyen forrás nem áll rendelkezésére –  ésszerű becsléssel élhet.

A kölcsönzött dokumentumokért minden esetben az a személy felelős, akinek a nevére a kölcsönzés történt – kiskorú személyek esetében szülő, gondozó.

5. Számítógép használat

A használók köre

 • Az intézmény összetett feladatrendszere folytán jelentős számítógép-parkkal rendelkezik. 5 felhasználói számítógép áll a látogatók rendelkezésére, valamennyi helyi hálózatba kötve, internet eléréssel.
 • Az Internet szolgáltatást nem csak azok vehetik igénybe, akik a könyvtár beiratkozott használói, hanem azok is, akik nem könyvtár-tagok.

 

A használat szabályai

 • A számítógépek használata során a könyvtár házirendjénekbetartása kötelező. Aki bármilyen pontban megsérti azt, és a könyvtáros figyelmeztetése után sem hajlandó figyelembe venni a szabályokat, annak a könyvtáros korlátozhatja a számítógép-használatot, súlyosabb esetben el is tilthatja tőle rövid időre, vagy akár hosszú távra is.
 • A számítógép használat alapvetően önkiszolgáló, mindenki szabadon, önállóan végezheti el rajtuk a teendőit. De ha bármilyen jellegű problémája, kérdése, kérése van a használónak a géphasználattal kapcsolatban, azzal bármikor fordulhat a pultban szolgálatot teljesítő könyvtároshoz.
 • A könyvtár összes számítógépén szigorúan tilos pornográf oldalak látogatása, valamint kerülendő minden olyan jellegű tartalom, ami életellenes, vagy faji- vallási hovatartozásban sért meg embereket.

 

Továbbá:

 • A számítógépre programot telepíteni csak a könyvtáros tudtával és engedélyével lehet.
 • Csak olyan tartalmakat szabad letölteni, ami nem ütközik semmilyen jogi akadályba.
 • Filmeket letölteni akkor sem lehet, ha letöltése legális, mert lefogja a sávszélességet, és így korlátozza a többiek internethasználatát is.
 • Lehetőség szerint csak olyan forrásból töltsünk le fájlokat, amik megbízhatóak, és feltehetően nem hoznak magukkal vírusfertőzést a könyvtár gépeire.
 • A számítógépek beállításait megváltoztatni tilos. Ha bármi okból erre szükség van, mindenképpen könyvtáros segítségét kell kérni.
 • A monitort, és a gépházat helyükről elmozdítani csak a könyvtárosnak szabad. Egeret, billentyűzetet kényelmes használathoz igazítani szabad, de használat után eredeti helyére kell visszahelyezni (pl. balkezes egérhasználathoz).
 • Számítógépet használni csak az alapvető higiénés szabályok betartásával lehet.
 • A hardver eszközök épségére vigyázni kell, ha bármilyen kár keletkezik, vagy kárt észlel használó, arról a könyvtárost tájékoztatni kell.
 • Ha szándékos rongálást követ el valaki, azt a könyvtár kötelezi a kár megtérítésére, és eltiltja a könyvtár használatától.
 • Egy számítógéphez egyszerre csak egy személy ülhet oda.

A könyvtár a 14 éven aluliak számára 5 számítógépen biztosítja a használatot. Ezek a gépek a megfelelő szűrőprogramokkal vannak ellátva, a monitor minden esetben úgy helyezkedik el, hogy arra a szolgálatot teljesítő könyvtáros rálát.

 

 

Tarcal, 2021. 02. 04.                                                             Györgyné Újvári Mária

                                                                                                          könyvtáros