A projekt megnevezése:
TARCAL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENNTARTOTT IDŐSEK KLUBJA SZOCIÁLIS INTÉZMÉNY FEJLESZTÉSE ÚJ ÉPÜLETBEN VALÓ ELHELYEZÉSSEL
Támogatás összege: 85.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-4.2.1-16-BO1-2017-00013
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt befejezése: 2020. 02. 29.

Az Alföld és a Zempléni-hegység találkozásánál, a legjobb minőségű hegyaljai szőlőtáblák övezve fekszik Tarcal település, ahol 2015-ben a állandó lakosok száma 2866 fő volt. A jelen pályázat keretében az Önkormányzat a Tarcal Fő u. 51. szám alatt található épület Idősek Klubja-nappali ellátás intézménnyé kívánja fejleszteni, átalakítani, bővíteni. Az intézmény jelen pillanatban a Tarcal, Szőlőhegy utca 1. szám alatt működik, egy 19. században épület földszintes 213 m2 alapterületű épületben. Az intézmény további működéséhez az épület bővítése, átalakítása szükséges, amit az épület helyi védettsége, alaprajzi elrendezése nem tesz lehetővé, ezért a szociális funkciókat egy másik épületben szükséges elhelyezni. A jelen pályázat keretében az Önkormányzat a Tarcal Fő u. 51. szám alatt található épületet Idősek Klubja-nappali ellátás intézménnyé kívánja fejleszteni, átalakítani, bővíteni.
A tervezett épület 3 funkciót lát majd el:
1) Nappali ellátás maximum 30 fővel
2) Házi segítségnyújtás maximum 30 fővel
3) étkeztetés biztosítása
A tervezett fejlesztés célja:
– jó minőségű és jogszabályi előírásoknak megfelelő szociális Idősek Klubbja-nappali ellátás megteremtése, biztosítása
– a fejlesztéssel hosszú távra biztosítani a településen élő idősek nappali ellátását, étkeztetését és házi segítségnyújtását
– A község lakosságának szükséglete szerint szociális ellátás biztosítása intézményi keretek között, figyelembe véve, mind a törvény, mind a helyi önkormányzati rendeletek által szabályozott ellátási formákat és azok rendjét.
– Az alapszolgáltatás fizikai feltételeinek megteremtésével az Idősek Klubja segítséget nyújt hosszú távon szociálisan rászorulók részére saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi állapotukból, mentális állapotukból, vagy más okból származó problémáik megoldásában.
A fejlesztés leírása: A tervezett felújítás és bővítés során a meglévő régi, eredetileg lakóépületben egy idősek nappali ellátást biztosító napközi otthon kerül kialakításra. A tervezett létszám: 30 fő ellátott (idős ember), 6-8 fő személyzet. A felújítás illetve bővítés során az L-alakú meglévő épület oldalhatáron álló épülettömege folytatásra kerül, a meglévő tetőtömeggel azonos szélességben és magassággal.
A bővítés és átalakítás után az alábbi funkciók kerülnek elhelyezésre:
Meglévő utcai szárny (főhelyiségek):
– Pihenőszobák
– Nappali tér
– Társalgó
– Iroda
Meglévő udvari szárny (kiszolgáló helyiségek):
– Iroda
– Mosdók
– Előtér
Új udvari szárny (konyha / étkező):
– Étkező – Melegítő /tálaló konyha
– Mosogatók
– Raktárak
– Mosókonyha
Az épület felújítása során az alábbi energia hatékonysági fejlesztéseket tervezünk:
– padló hőszigetelés,
– homlokzati hőszigetelés (nem jelen projekt keretében),
– homlokzati nyílászárók cseréje (nem jelen projekt keretében),
– padlásfödém hőszigetelése
– energiatakarékos kazán telepítése, gépészeti (fűtési) rendszer kialakítása
A felújítás után az épület a „DD – korszerűt megközelítő” kategóriába fog esni. Azbesztmentesítés: Az épületben szórt azbeszt nem található, ezért az azbesztmentesítés nem kötelező feladat. A tervezett beruházás egy meglévő ingatlanban új funkció kialakítása és elhelyezése, ezért komplex akadálymentesítést kívánunk megvalósítani.
Az akadálymentesítés az alábbi elemekből fog állni:
– akadálymentes parkoló,
– akadálymentes rámpa,
– akadálymentes bejárat,
– akadálymentes belső közlekedés a főhelyiségekben,
– akadálymentes mosdó,
– akadálymentes fürdő
A tervezett akadálymentesítés megfelel a komplex akadálymentesítés követelményeinek.
Udvar rendezése:
Térburkolatok:
– beton térkő burkoló elemekkel,
Egyéb elemek:
– mázolt acél korlát és fogódzó a rámpa, a lépcső és a tornác illetve az akadálymentes rámpa mellett
Meglévő épület felújítása: 272,73 m2
Épület bővítés, építés: 169,97 m2
Udvar: 153,18 m2
A Tartalmi értékelési szempontok illetve a területspecifikus értékelési szempontok külön mellékletként felcsatolásra került a pályázati adatlaphoz.

Megvalósítási helyszín:
Tarcal, Fő u. 51.

Letölthető dokumentumok