Mikulás Szolgálat

HULL A PELYHES FEHÉR HÓ…MINDJÁRT ITT A TÉLAPÓ!

MIKULÁS SZOLGÁLAT

December 5-én (kedden) és december 6-án (szerdán) 16 órakor a hagyományoknak megfelelően, községünket is meglátogatja és körbejárja a Mikulás.

Aki igénybe szeretné venni a szolgáltatását, kérem, juttassa el 2017. december 1-én 16 óráig a névvel és a címmel ellátott csomagot a Borfaluba.

A többit mi intézzük!

A szolgáltatás díja: 400 Ft/csomag

Onga és Térsége Helyi Foglalkoztatási Paktum

A projekt tartalmának bemutatása: 

Onga  Város Önkormányzata kiemelten fontosnak tartja humánerőforrásának fejlesztését, a foglalkoztatás ösztönzését és a társadalmi együttműködések támogatását. A városban és a környező településeken az elmúlt évek során folyamatosan növekszik a tartósan, hosszútávon munkanélküliek aránya, elsősorban a munkanélküli ellátásból kikerülő, de elhelyezkedni nem tudók száma. A problémát felismerve a Város Önkormányzata a hasonló kihívásokkal küzdő környező településekkel történő közös fellépést tűzte ki célul a térség foglalkoztatás-fejlesztésének ösztönzése érdekében.

 

 Ehhez a törekvéshez biztosított pályázati forrást a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében meghirdetett „Helyi foglalkoztatási együttműködések” című konstrukció. A támogatásra érdemesnek ítélt, három év időtartamú projekt keretében Onga Város Önkormányzatának lehetősége nyílik széleskörű partnerségi együttműködéssel foglalkoztatási paktum létrehozására a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal és a Járási Kormányhivatalok, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a térség munkaadói között, 21 környező önkormányzat és 25 település bevonásával. A paktumhoz csatlakozó önkormányzatok lehetővé teszik képzési és foglalkoztatási programok megvalósítását a köz- és gazdasági szféra partnerségében, valamint a hátrányos helyzetű, megváltozott munkaképességű munkavállalók munkaerő-piaci elhelyezkedését. A projekt emellett kedvező bértámogatási lehetőségeket és egyéb szolgáltatásokat biztosít a térség munkaadói számára.

 

A program fő célja, hogy párbeszédre, együttműködésre ösztönözze a projektben részt vevő települések munkaerő-piacának szereplőit a foglalkoztatás gondjainak enyhítése érdekében. A projekt megvalósítása során a helyi vállalkozások megfelelő munkaerőhöz jutnak, ugyanakkor a hátrányos helyzetű célcsoportokban csökken a munkanélküliség aránya, ami a térség megfelelő humánerőforrásának biztosításához és gazdasági versenyképességének növekedéshez vezet. A projekt eredményeként helyi igényeknek megfelelő képzési és támogatási rendszer jön létre, melynek keretében 330 fő kerül bevonásra munkaerő-piaci programokba, továbbá 108 fő munkához való hozzásegítése is megvalósul (legalább 6 hónapon keresztül), ezen túl 215 fő képzése és 75 fő részére egyéb szolgáltatás nyújtása (tanácsadás, tréning stb.) is a része a programnak, ekképpen javítva a projektben részt vevő települések foglalkoztatási mutatóit. 

2017-es versmondó verseny

KARÁCSONYVÁRÓ VERSMONDÓ VERSENY

Tarcal Község Önkormányzata – Közművelődési feladatellátás

óvodásoknak és kisiskolásoknak versmondó versenyt hirdet

Karácsony alkalmából.

A verseny célja: a vers élményének, szépségének átéreztetése, a versek világának megismertetése és megszerettetése, valamint a tehetséggondozás, a beszédkészség, szóbeli kifejezőkészség fejlesztése.

 

A megmérettetésre három korcsoportban várjuk tarcali gyermekek jelentkezését:

I. korcsoport       – óvodások szabadon választott verset mondhatnak el.

          II. korcsoport       – általános iskola 1.-2. osztályosai szabadon választott verset mondhatnak el.

          III. korcsoport      – 3.-4. osztályosoknak egy kötelező és egy szabadon választott verset kell előadni.

Kötelező vers: Csanádi Imre:A karácsony akkor szép

Az előadásra kerülő vers időtartama maximum 5 perc.

Minden indulót megkérünk, hogy a versenyre hozza magával az elmondani kívánt vers fénymásolatát.

Információ és jelentkezés:

Jelentkezési határidő:                                                              A verseny időpontja:

  1. november. 24 péntek                                     2017. december 1. péntek 15 óra

Jelentkezés helye:                                                                 A verseny helye:

Községi Könyvtár, Tarcal Árpád út 1. vagy         „6 puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

„6 puttonyos Borfalu” Tarcal, Rákóczi út 4.

Az értékelés szempontjai:

– a korosztálynak megfelelő versválasztás                     – szép kiejtés, kifejező beszéd

– folyamatos, érthető versmondás                                   – élvezetes előadás.

Díjazás

Az első három helyezett értékes tárgyjutalomban részesül.

Valamennyi gyermeket megajándékozzuk.

MONDD EL KEDVENC VERSED S MÁRIS NYERTÉL!

 

27okt/17

1956-os ünnepség Tarcalon.

Településünk is méltó módon emlékezett meg az 1956-os forradalom és szabadságharc eseményeiről és hőseiről. A Borfaluban lévő Konferencia Központban szépszámú érdeklődő jelenlétében először Butta László mondta el ünnepi köszöntőjét. Aztán Bártfainé VargaTovább...
05okt/17

BURSA HUNGARICA

Tájékoztatjuk a középfokú oktatásban és felsőoktatásban tanulókat, hogy önkormányzatunk BURSA HUNGARICA  ösztöndíjpályázatot hirdet, melynek beadási határideje: 2017. november 7. A pályázat feltételeiről, benyújtásának módjáról érdeklődni az önkormányzat Szociális Irodájában lehet. Tarcal KözségTovább...
04okt/17

ARADI VÉRTANÚK CSÚCSFUTÁS

ARADI VÉRTANÚK CSÚCSFUTÁS /Emlékezés hőseinkre/ TARCAL október 7. szombat FŐVÉDNÖK: TÖRÖK DEZSŐ A B-A-Z MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VÉDNÖK: BUTTA LÁSZLÓ TARCAL POLGÁRMESTERE Versenyközpont: Klapka György Általános Iskola /Tarcal, Árpád út 1./ Nevezés:Tovább...