03okt/17

Pályázat -Idősek Klubja vezető beosztás ellátására.

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete                        

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. • alapján pályázatot hirdet Idősek Klubja
Idősek Klubja vezető (magasabb vezető) 
beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 év-ig szól.

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Szőlőhegy utca 1.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A magasabb vezető a szociális gondozói munkakör ellátása mellett vezeti, szervezi, irányítja az intézmény munkáját.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Felsőfokú képesítés, 1/2000.(I.7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete szerinti vezető gondozói munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú képesítés,
 •       Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség
 •       Legalább 5 év felsőfokú végzettséget vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás területén betöltött munkakörben szerzett szakmai gyakorlat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       képesítést igazoló okiratok hitelesített másolatát,
 •       3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítványt, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, s nem áll a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20.§ (2) bekezdés d.) pontja szerinti büntetőeljárás hatálya alatt,
 •       részletes szakmai életrajzot,
 •       az intézmény vezetésére vonatkozó programot a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelésekkel,
 •       a pályázó nyilaktozatát arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 •       a pályázó nyilatkozatát arról, hogy nem áll cselekvőképességét érintő gondnokság alatt.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2017. december 14. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 2.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Kovács Zoltán jegyző nyújt, a 47/580-444 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3530/2017. , valamint a beosztás megnevezését: vezető gondozó .
 •       Személyesen: Butta László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. december 2.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.tarcal.hu/hirdetmenyek honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. október 2.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

21Sze/17

Művelődésszervező, könyvtáros állás

Tarcal Község Önkormányzat polgármestere

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarcal község Önkormányzata

művelődésszervező, könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Rákóczi utca 4.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca (AGORA) 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a könyvtári, kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, helyi újság szerkesztése, közművelődési, kulturális programok, események szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Középfokú képesítés, középszintű szakképesítés,

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         A 2/1993. (I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődési szakember I., II. szerinti iskolai végzettségek, képesítések.,

–         hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

magas szervezési, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz, – motivációs levél, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, – iskolai végezettséget és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, – szakmai gyakorlat-tapasztaltok igazolására vonatkozó iratok, okiratok, – hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzat polgármestere címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3590/2017. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező, könyvtáros.

–         Személyesen: Butta László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

12Sze/17

Tisztelt tarcali Bortermelők!

A Tarcali Bor és Kultúra Egyesület felhívja a tarcali termelők figyelmét, lehetőség van részt venni a 2017 évjáratú Tarcal Bor elkészítésében.

A részleteteket a csatolt dokumentumban találják.

Jelentkezni e-mailben a tarcalke@gmail.com címen, illetve Tarcal Bor és Kultúra Egyesület

3915 Tarcal, Könyves Kálmán u. 62. postacímen lehet.

Jelentkezési határidő 2017 november 1.

Üdvözlettel,

Tarcal Bor és Kultúra Egyesület

14aug/17

Tarcal településen ellátandó művelődésszervező, könyvtáros munkakör

Tarcal község Polgármestere a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény 20/A.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében pályázatot hirdet a  Tarcal településen ellátandó művelődésszervező, könyvtáros munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

 • határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő, kötetlen munkarendben

A munkavégzés helye:

 • Hatputtonyos Borfalu Tarcal, Rákóczi u. 4.
 • Községi Könyvtár Tarcal, Árpád u. 1.
 • AGORA rendezvénytér Tarcal Fő u. 74.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a  könyvtári, kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, helyi újság szerkesztése, közművelődési, kulturális programok, események szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • középfokú képesítés, középszintű szakképesítés
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • A 2/1993.(I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődésiszakember I., II., szerinti iskolai végzettségek, képesítések,
 • hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat, legalább 1-3 év szakmai tapasztalat

Előnyt jelentő kompetenciák:

 • magas szervezési, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások

 • fényképes szakmai önéletrajz,
 • motivációs levél
 • erkölcsi bizonyítvány,
 • iskolai végzettséget, szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata,
 • szakmai gyakorlat, tapasztalat igazolására vonatkozó iratok, okiratok.
 • hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez,

A munkakör betöltésének időpontja:

A munkakör legkorábban a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásnak határideje:  2017. augusztus 29.

 

A pályázat benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzat polgármestere címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő u. 61.) Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: 3388/2017., valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező, könyvtáros
 • Személyesen Tarcal község Polgármesterének címezve, 3915 Tarcal Fő u. 61.

A pályázat elbírálásának határideje:  2017. szeptember 4.

14aug/17

HIRDETMÉNY

Tarcal község Polgármestere tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, a településen működő érdekképviseleti és civil szervezeteket, gazdálkodó szervezeteket és vallási közösségeket, hogy az önkormányzat megkezdte a Települési Arculati Kézikönyv, illetve a Településképi rendelet elkészítését.

A polgármester ezért

 1. augusztus 23-án (szerdán) 16.00 órára a

Hatputtonyos Borfaluba lakossági fórumot hirdet,

melyre minden érdeklődőt tisztelettel vár!

Az Arculati Kézikönyvbe javasolt tartalmakat, adatokat, fotókat a lakossági fórumon szóban, vagy a fórumtól számított 8 napon belül írásban, papír alapon, továbbá elektronikusan terjeszthetik elő.