30nov/15

HIRDETMÉNY

Tájékozatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi fordulójára 40 pályázat érkezett. A pályázatokat az Szociális, Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elbírálta.

A Bizottság 2 pályázatot érvénytelennek talált és 38 pályázatot támogatott, mivel megfeleltek a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek.

Támogatott pályázatok
A típusú
5000 Ft/hó38 db
24nov/15

KONDÍCIONÁLÓ TORNA Tarcalon

Tisztelt Lakosság!
A Tokaji Egészségfejlesztési Iroda, 2015. november 25-én /szerda/ 17.30 óra

KONDÍCIONÁLÓ TORNÁTindít Tarcalon

Helye: Kikelet Óvoda Tarcal

torna-tarcalon
Edző: VALLER GRÉTA
Egészségfejlesztési Iroda Tokaj munkatársa,
Rekreáció szervező, egészségfejlesztő

Részvétel ingyenes!

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

24nov/15

KARÁCSONYI RAJZVERSENY!

Tarcal Község Önkormányzatának Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága Karácsonyi rajzversenyt hirdet!

A versenyre nevezni lehet „KARÁCSONY” témában bármilyen technikával A/4 méretben készült alkotással két korosztályban:
I. korcsoport gyermek és junior korosztály 16 éves korig
II. korcsoport ifjúsági és felnőtt korosztály 17 éves kortól
Díjazás mindkét korcsoportban:
I. helyezett 10.000.- Ft
II. helyezett 7.500.- Ft
III. helyezett 5.000.- Ft
értékű ajándékcsomag díjazásban részesül.
Különdíjban részesül a legkülönlegesebb alkotás készítője!

Nevezés:

Nevezni az alkotások leadásával lehet, munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán. Nevezési díj nincs! Nevezési határidő 2015. december 16. (szerda) 17:00 óra

Az alkotás hátoldalára kérjük a versenyző nevét, korcsoportját és a mű címét ráírni.            

Zsűrizés:

A zsűri tagjai a versenyt meghirdető bizottság állandó és külsős tagjai.

Eredményhirdetés és díjátadás:

  1. december 20.

Mindenki Karácsonya rendezvény keretén belül a Tarcali Agóra Rendezvénytéren.

A beérkezett alkotások kiállításra kerülnek és megtekinthetők lesznek a nagyközönség számára is a „6 Puttonyos Borfaluban”.

A versenyről további információk kérhetők:

Polgármesteri Hivatal Titkársága

Tarcal Fő út 61.

Tel: 0647/580-444

24nov/15

Az MLSZ VEZÉRKARA Tarcalon

November 17-én kedden délután megyénkben járt az MLSZ vezérkara, élén dr. Csányi Sándor elnökkel. A sportvezetők a tarcali Andrássy Rezidenciában vettek részt tanácskozáson, amelyen az országos szövetség megyei igazgatóságainak társadalmi elnökei is jelen voltak. Megtárgyalták a legnépszerűbb sportág aktuális kérdéseit, valamint a vidéki labdarúgósport előtt álló feladatokról.

MLSZ elnökség1

24nov/15

KARÁCSONYI SÜTEMÉNYSÜTŐ VERSENY!

Tarcal Község Önkormányzatának Szociális, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottsága Karácsonyi Süteménysütő Versenyt hirdet!

A versenyre nevezni lehet a karácsonyi ünnepekre készülő bármilyen süteménnyel két korosztályban:
I. korcsoport gyermek és junior korosztály 16 éves korig
II. korcsoport ifjúsági és felnőtt korosztály 17 éves kortól
Díjazás mindkét korcsoportban:
I. helyezett 10.000.- Ft
II. helyezett 7.500.- Ft
III. helyezett 5.000.- Ft értékű ajándékcsomag díjazásban részesül.
Különdíjban részesül a legkülönlegesebb karácsonyi sütemény készítője!

karacsonyi-sutemenyek-tarcal

Nevezés:

Nevezni munkaidőben a Polgármesteri Hivatal titkárságán lehet. Nevezési díj nincs!

Nevezési határidő 2015. december 16. (szerda) 17:00 óra

Nevezésnél kérjük a versenyző nevét, korcsoportját és a nevezett sütemény nevét megadni.

Zsűrizés:

A nevezett süteményekből a kóstolási mennyiséget 2015. december 20-án 09:00-11:00 óra között kérjük leadni a Tarcali Polgármesteri Hivatal alatti Forrás Klubban! Ettől eltérő időpontban nem tudjuk átvenni a nevezett süteményeket!

A zsűri tagjai a versenyt meghirdető bizottság állandó és külsős tagjai.

Eredményhirdetés és díjátadás:  2015. december 20.

Mindenki Karácsonya rendezvény keretén belül a Tarcali Agóra Rendezvénytéren.

A versenyről további információk kérhetők:

Polgármesteri Hivatal Titkársága

Tarcal Fő út 61.

Tel: 0647/580-444

24nov/15

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI KONCERT

M E G H Í V Ó

A tarcali ÁRPÁDHÁZI SZENT ERZSÉBET KATOLIKUS KARITÁSZ CSOPORT szeretettel hívja és várja ÖNT és Családját

  1. december 19-én (szombat) 16 órakor a tarcali Római Katolikus Templomban tartandó

JÓTÉKONYSÁGI ADVENTI  KONCERTRE

Közreműködik: Tokaj Város Vegyeskara
Vezényel: Pásztorné Nagy Erzsébet karnagy

A koncert bevételével a Tokaj Város Vegyeskara a tarcali katolikus KARITÁSZ csoport munkáját kívánja támogatni.

♫  Kész a szívem Istenem arra, hogy  énekeljek és zengedezzek.

(Zsolt.108.2.)

24nov/15

Tarcalon is működik a KARITÁSZ!

November 22-én a Római Katolikus templomban a szentmise keretén belül bemutatkozott a helyi Szent Erzsébet Karitász csoport. Szűcs Zoltán plébános atya egy szál rózsával köszöntötte a csoport  nyolc önkéntesét. Megáldotta és megszentelte a csoport lobogóját. Itt sor kerülhetett az első adománygyűjtő akcióra. A csoport tagjai Szent Erzsébet-kenyérkéket nyújtottak át a szentmise résztvevőinek, akik adományaikkal köszönték ezt meg. Mezőzomborra és Mádra is elvittük a  kenyérkéket. A három templomban 200 darab Szent Erzsébet-kenyérkéje került az adakozó hívekhez.  Örömteli, hogy ezen az alkalmon egy Junior-taggal is bővült a csoportunk. De honnan is indultunk?  Egerben, az Egyházmegyei Találkozón ismerkedtünk meg a Karitásszal.

KARITASZ Tarcal 2015 11 22

Ennek hatására néhány rendszeresen templomba járó asszonnyal beszélgettünk a karitatív munkáról, és elhatároztuk, hogy ezt mi is tudnánk csinálni, mert Tarcalon  is vannak rászorulók. Ugyanakkor meg vagyunk győződve arról, hogy az emberek Tarcalon is segítőkészek, csak nem mindig találják meg a megfelelő eszközt ennek kifejezésére. A csoport 2015. júniusában jött létre. A nyár folyamán havonta összeültünk, ötleteket gyűjtöttünk és tervezgettünk. Az elmúlt hónapok során letisztultak az elképzelések.

A munkánk alapja, hogy:  A Karitász mindig és mindent gyűjt!.  Az önkéntesei – a csoport tagjai – kötik össze az adakozót a rászorultakkal. Tudjuk, sok embertársunk van, aki nem kíván önkénteskedni, de szívesen adakozik, akár névvel, akár névtelenül.

Az életünk során kétféle rászorulóval találkozhatunk: – vannak a szegényen élő rászorulók /velük találkozunk rendszeresen/                                                                    – vannak katasztrófa sújtott rászorulók /hál’istennek velük ritkábban találkozunk/.

Ne felejtsük el, Jézus mit mondott János Evangéliumában: „Mert szegények mindig lesznek veletek, de én nem leszek mindig veletek.”

Mi, a tarcali Szent Erzsébet Karitász Csoport az alábbi vállalások mentén szeretnénk tevékenykedni:

– folyamatosan felkutatni a szociálisan rászoruló családokat,

– az idős, egyedülálló beteg embertársainkat rendszeresen felkeresni ,

– szeretnénk a rászoruló gyerekekre jobban odafigyelni, és törődni velük,

Szerény eszközeinkkel próbálunk megoldást találni gondjaik kezelésére.

Fontos, hogy sok jószándékú ember támogassa a Karitász munkáját! Pl. helyi vállalkozók, védőnők, óvónők, iskola, családsegítő, Önkormányzat.

Vallom, hogy a jótékonyság nem szánalomból, hanem szeretetből táplálkozik!

                                              Baracskainé Sveda Erzsébet karitász csoportvezető

20nov/15

TARCAL község közigazgatási területén 2015. október 21-től KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI ZÁRLATOT FELOLDJA

F I G Y E L E M !

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a B-A-Z. Megyei Kormány Hivatal Sárospataki Járási Hivatal Járási Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Hivatal járási főállatorvosának határozatával:
TARCAL község közigazgatási területén

2015. október 21-től

KÉKNYELV BETEGSÉG MIATT MEGFIGYELÉSI  zárlatot  feloldja

A 31/2009. (III.27.) FVM rendelet 10. §. (4) pontja alapján az intézkedés alapjául szolgáló utolsó kitöréstől számítva már eltelt a 30 napos megfigyelési idő és az elvégzett vizsgálatok kizárták a betegség állományon belüli terjedését.

                                                                                                                                       Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal

17nov/15

H I R D E T M É N Y

Tokaji Járási Hivatala

H I R D E T M É N Y

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Tokaji Járási Hivatala tájékoztatja a lakosságot, hogy a Tokaji Járáshoz tartozó 3 hektár feletti állami földterületek nyilvános árverésére

  1. december 16., 17. és 18. napokon

3526 Miskolc, Blaskovics u 24. Földszint 2. sz. előadóteremben kerül sor.

Az árverésre kerülő 30 darab ingatlan Taktabáj, Tarcal, Tiszatardos és Tokaj településekhez tartozó, főként szántó, rét és legelő művelési ágba sorolt földterület, melyek részletes adatai megtekinthetők a Tokaji Kormányablakban vagy a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet (továbbiakban: NFA) www.nfa.hu honlapján, a 3 ha feletti földrészletek értékesítéséhez kapcsolódó dokumentumokon belül, az értékesítés címszóra kattintva.

Az árverésen árverezőként részt vehet és ajánlatot tehet a helyben lakó földművesnek minősülő természetes személy, személyesen vagy meghatalmazott jogi képviselő útján. Az árverésen árverezőkén történő személyes részvétel esetén a jogi képviselet kötelező.

Árverésre regisztrálni az árverés napján és helyszínén reggel 7.30 és 9.00 óra között lehet.

Az árverést az NFA részéről eljáró személy, a kormányhivatal részéről eljáró személy és közjegyző jelenlétében bonyolítja.

  1. Szabó Rita s.k.
    járási hivatalvezető