Tarcal Község Önkormányzat polgármestere

                       

a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarcal község Önkormányzata

művelődésszervező, könyvtáros

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Rákóczi utca 4.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Árpád utca 1.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca (AGORA) 74.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A községi önkormányzat közigazgatási területén a könyvtári, kulturális, közművelődési feladatok ellátása, szervezése, működtetése. Kapcsolattartás a helyi civil szervezetekkel, helyi újság szerkesztése, közművelődési, kulturális programok, események szervezése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-Középfokú képesítés, középszintű szakképesítés,

-Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

–         A 2/1993. (I.30.) MKM. rendelet szerinti közművelődési szakember I., II. szerinti iskolai végzettségek, képesítések.,

–         hasonló területen szerzett gyakorlat, tapasztalat – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,

Előnyt jelentő kompetenciák:

magas szervezési, kommunikációs készség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

fényképes szakmai önéletrajz, – motivációs levél, – 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány, amely igazolja, hogy a pályázó büntetlen előéletű, – iskolai végezettséget és szakmai végzettséget igazoló bizonyítványok másolata, – szakmai gyakorlat-tapasztaltok igazolására vonatkozó iratok, okiratok, – hozzájáruló nyilatkozat a személyes adatok kezeléséhez

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 3.

A pályázatok benyújtásának módja:

–         Postai úton, a pályázatnak a Tarcal Község Önkormányzat polgármestere címére történő megküldésével (3915 Tarcal, Fő utca 61. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 3590/2017. , valamint a munkakör megnevezését: művelődésszervező, könyvtáros.

–         Személyesen: Butta László polgármester, Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3915 Tarcal, Fő utca 61. .

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. október 9.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2017. szeptember 18.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.