2019. évi költségvetés
2020. évi költségvetés
Avar és kerti hulladék égetéséről szóló_rendelet
Egészségügyi körzetek megállapításáról szóló_rendelet
Házasságkötések megtartásáról szóló rendelet
Háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó rendelet
Helyi adok
Helyi közművelődési tevékenységről
Helyi népszavazásról szóló rendelet
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet
Környezetvédelmi alap létrehozásáról szóló rendelet
Közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet
Köztemető rendjéről és a temetkezésről szóló rendelet
Közterületek elnevezéséről házszám megállapításról szóló rendelet
Közterületen történő filmforgatásról szóló rendelet
Közterületi szeszes ital árusításáról fogyasztásáról szóló rendelet
Lakáshoz jutás helyi támogatásáról szóló rendelet
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló rendelet
Pro Urbe Tarcalért díj alapításáról szóló rendelet
Szervezeti és Működési Szabályzat
Szociális igazgatásról szociális ellátásokról
Talajterhelési díjról szóló rendelet
Tarcal díszpolgára cím alapításáról adományozásáról szóló rendelet
Tarcal község közbiztonságának erősítéséért kitüntető cím adományozásáról szóló rendelet
Településfejlesztés településrendezés partnerségi egyeztetéséről szóló rendelet
Településkép védelméről szóló rendelet
Település Arculati Kézikönyv
Térfigyelő kamerarendszerről szóló rendelet
Üzletek éjszakai nyitvatartásáról szóló rendelet
Vagyongazdálkodásról szóló_rendelet
Vásár és piac tartásáról helypénzről szóló rendelet