Helyi adóról szóló rendelet

Tarcal község Önkormányzatának 2019.évi költségvetési rendelete

Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2019.(I.31.) önkormányzati rendelete a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének 10/2018.(V.30.) rendelete a közterületi szeszesital árusítás- és fogyasztás tilalmáról

Tarcal község Önkormányzat Képviselőtestületének 9/2018.(V.30.) rendelete a 2017. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

2018.évi költségvetésről szóló 1-2018.(III.01.) rendelet

2_2013-ok_rend-KSZT_mod

2_2013-ok_rend-BSZT_mod

Tarcal Község Önkormányzat Képviselőtestületének  5/2005.(IV.12.) önkormányzati rendelete  Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről

• Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 12/2017.(VII.27.) önkormányzati rendelete a helyi népszavazásról

• A házasságkötés hivatali helyiségen, illetve munkaidőn kívüli megkötéséről, az anyakönyvvezetők díjazásáról szóló 4-2017.(III.01.) rendelet

• Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtesütletének 6-2017(IV.18.) rendelete a HÉSZ partnerségi egyeztetéséről

• Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (VIII.24.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési tevékenységről

• Tarcal Község Önkormányzatának 17/2008. (V.29.) Ör. számú rendelete Tarcal díszpolgára cím alapításáról, az adományozás rendjéről

Tarcal község Önkormányzatának 8/2010. (VI:24.) számú rendelete az avar és kerti hulladék égetéséről

• TARCAL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Egységes szerkezetben a módosításokkal A módosítások jóváhagyva az 5/2010 (VI.09.), a 2/2013.(I.31.) és a 7/2014.(IX.26.) számú önkormányzati rendeletekkel

Tarcal község Önkormányzatának 16/2005. (IX.13.) ÖR. Sz. rendelete a közterület használatáról és tisztántartásáról egységes szerkezetben

Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 18/2012. (XI.29.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról

Tarcal Község Önkormányzatának 14/2008. (IV.25.) ÖR. sz. rendelete az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről

Tarcal község Önkormányzatának 9/2010. (VII.29.) számú rendelete a vásár és piac tartásáról, rendjéről, valamint a helypénzek megállapításáról

•  Tarcal-község-Önkormányzatának-szociális-igazgatásról-szóló-rendelete

• Tarcal Község Önkormányzata Képviselőtestületének 5/2018. (III.23.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíjáról

• Tarcal község önkormányzatának 11-2013.(IX.20.) rendelete a közterületek filmforgatási célú használatának szabályozására

• Tarcal község önkormányzatának 1-2014.(II.06.) rendelete a nem közművel összegyüjtött háztartási szennyvíz begyüjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

• Tarcal község önkormányzatának 17-2013. (XII.30.) önkormányzati rendelete a köztemető rendjéről és a temetkezésről

• Tarcal község Önkormányzat Képviselőtestületének 3/2016.(IV.04.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, gyermekjóléti alapellátások szabályozásáról

• A Képviselőtestület Szervezeti és működési Szabályzatáról

• Tarcal Község Önkormányzatának rendelete a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól

• Tarcal Község Önkormányzatának rendelete a Pro Urbe Tarcalért díj alapításáról

• Tarcal község Önkormányzatának 25-2003.(XII.16.) rendelete Tarcal község közbiztonságának erősítéséért kitűntető cím alapításáról

• Tarcal község Önkormányzatának 18-2004.(XI.29.) rendelete a környezetvédelmi alap létrehozásáról

• TARCAL KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT Egységes szerkezetben a módosításokkal A módosítások jóváhagyva az 5/2010 (VI.09.) sz. rendelettel

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 20/2017.(XII.04.) önkormányzati rendelet.

• Tarcal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelete Tarcal Község Helyi Építési Szabályzatáról (HÉSZ) és Szabályozási Tervéről szóló 5/2005. (IV.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

• Tarcal község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2012.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

• Tarcal község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2016.(IX.30.) önkormányzati rendelete az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról

• Tarcal Község Önkormányzatának 3/2017. (III. 01.) számú rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.

• Tarcal község Önkormányzat Képviselőtestületének 5/2017.(III.29.) rendelete a lakáshoz jutás helyi támogatásáról

• Tarcal község Önkormányzata Képviselőtestületének 10/2012.(IV.26.) számú önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól

• A helyi közművelődési tevékenységről szóló 14-2017.(VIII.25.).önkormányzati rendelet

• Tarcal község Önkormányzat 24/2017.(XII.27.) számú rendelete a településkép védelméről