Koronavírus járvány

Kedves tarcali lakosok!

A Koronavírus járvány terjedésének megakadályozása, lassítása érdekében településünkön is megtettük a szükséges és lehetséges intézkedéseket. Ennek jegyében beindult az oktatási-nevelési intézmények tanulóinak, az óvodásoknak és bölcsődéseknek a napi egyszeri meleg étellel, illetve tízóraival, uzsonnával történő ellátása, az első napokban a központi konyhán történő átvétellel, 2020. március 24-től kezdődően pedig az ellátottak lakóhelyére való kiszállítással.

Az óvoda vezetése megszervezte azon gyermekek kiscsoportos rendszerben történő ellátását, akiknek a szülei munkájuk miatt nem tudják gyermeküket otthonukban ellátni. A tapasztalatok szerint naponta 3-4 gyermek ellátása történik ilyen módon.

Figyelemmel arra, hogy a koronavírus által leginkább veszélyeztetettek a 65 éven felüliek, s védelmük érdekében feltétlenül fontos, hogy otthon maradjanak, az idősek klubjában a nappali ellátást határozatlan ideig megszüntettük, a korábban nappali ellátásban részesülők is a házi segítségnyújtás keretében kapják meg a szükséges gondozást, gondoskodást. E helyen is felajánljuk önkormányzatunk, az idősek klubja személyzete segítségét a napi bevásárlásban, gyógyszerkiváltásban, egyéb napi feladatok ellátásában azon 65 éven felüli tarcali lakosainknak, akik ezt igénybe kívánják venni. Ezen igényt kérem, hogy az Idősek Klubja vezetésének a 47/ 580-446-os telefonszámon jelezzék.

A személyes találkozások, a kontaktusok minimálisra csökkentése érdekében a játszóteret, a sportpályát, illetve a kondiparkot bezártuk. Ugyanezen okból a közös önkormányzati hivatalban a személyes ügyfélfogadást is korlátoztuk, a beadványokat a hivatal kapuján lévő postaládába lehet elhelyezni, illetve elektronikus úton lehet benyújtani. Az ügyintézőkkel a telefonos egyeztetés az alábbi telefonszámokon biztosított:

 titkárság:           47/580-444
 pénzügy:            47/580-442
 pénztár:              47/580-444
 adóügy:              47/580-447
 szociális ügyek: 47/580-443
 műszaki ügyek:  47/580-448

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy aki a koronavírus által okozott  betegség tüneteit véli felfedezni magán, vagy hozzátartozóján, úgy a háziorvosok rendelési idejében telefonon kérjenek tanácsot a háziorvosoktól, illetve rendelési időn kívül hétköznapokon 16.00-tól másnap reggel 08.oo-ig, illetve hétvégén pénteken 16.00-tól hétfő 08.00-ig a Központi Orvosi Ügyelet orvosait kereshetik a 112-es telefonszámon.

Kérem azokat a személyeket, fuvarozókat, gépkocsi vezetőket, akik bármely külföldi országban jártak, hogy hazatérésük után – valamennyiünk érdekében – akkor is vonuljanak önkéntes karanténba, ha erre a határátlépés során a hatóságok nem kötelezték őket!

A védőeszközök (maszk, gumikesztyű, fertőtlenítőszer) beszerzése, mint mindenütt, a mi településünkön is gondot jelent, hiszen nincsenek olyan szállítók, akik kellő mennyiségben leszállítanák a megrendelt termékeket. Most jó esély nyílik arra, hogy alpolgármesterünk és Szabó József Gábor képviselőtestületi tagunk segítségével sikerül beszereznünk 3000 db többször használatos maszkot. A szállítmányok beérkezése után valamennyi tarcali háztartásba, a háztartás minden egyes tagjának egy-egy db-ot eljuttatunk.

Nem lehet elégszer hangsúlyozni a kézfertőtlenítés fontosságát, ezért e helyről is felhívom Önöket a lehető leggyakoribb alapos kézmosásra, amelyhez teljesen elegendő a normál háztartási szappan, nincs szükség speciális fertőtlenítőszerre.

Az alpolgármesterünk közreműködésével megvásárolt fertőtlenítő oldatokkal megkezdjük a nagyobb forgalomnak kitett közterületeink (buszmegállók, orvosi rendelők, védőnői szolgálat, élelmiszerboltok, gyógyszertár, stb.) háti permetezőgépes fertőtlenítését is.

Természetesen az önkormányzati intézmények alkalmazottainak, s különösen az étkeztetésben közreműködőknek (konyhai dolgozók, idősek klubja dolgozói, óvodai, bölcsőde dolgozók, stb.) a szükséges mennyiségben és minőségben rendelkezésre bocsátottuk és bocsátjuk a védőeszközöket.

Végezetül azt kérem lakosainktól, hogy csatlakozva a „maradj otthon” mozgalomhoz, legyünk fegyelmezettek, a lakóingatlanainkon, lakásainkon kívüli tevékenységeket, tartózkodást a lehető legkisebb mértékűre korlátozzuk, kerüljünk mindenféle csoportosulást, akár családi rendezvényt is, mert csak ez lehet a biztosítéka annak, hogy a vírus terjedését megakadályozzuk, egészségünket megőrizzük!

Megértésükben és együttműködésünkben bízva,

Tisztelettel
Butta László
polgármester