Tisztelt Tarcaliak!

Az év elején szomszédunkban kirobbant háború, továbbá a bevezetett gazdasági szankciók következtében jelentősen megváltozott a gazdasági környezet, az energia árak drasztikusan megemelkedtek.

A kialakult gazdasági helyzet, energiakrízis nagy erőfeszítést kíván meg mindannyiunktól, ugyanakkor a pénzügyi lehetőségekhez igazodva a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

A fentiekre tekintettel a Kormány az Önkormányzatunk közreműködését kérte, a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igények előzetes felmérésében.

Az igénybejelentést legkésőbb 2022. 09.28. napjáig a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatalhoz lehet írásban benyújtani, melyben jelezzék háztartásuk következő fűtési szezonban várható barna kőszén igényét.

Az igénybejelentéshez szükséges formanyomtatvány a Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnál, illetve a Tarcali Közös Önkormányzati Hivatal Fő u. 63. szám alatt található szociális ügyintézőjénél vehető át, állítható ki.

Igénybejelentést háztartásonként egy személy nyújthat be, amennyiben bejelentett lakhelye, tartózkodási helye az adott háztartás.

Felhívom figyelmüket, hogy az igénybejelentés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent automatikus támogatást, s a barnakőszén eladási ára jelenleg nem ismert!

 

 Butta László
polgármester

Barnakőszén igénybejelentés